Прогимназиален етап V - VII клас

                                                          
 


   Гимназиален етап VIII - XII клас
 

 
                         
                         
                   Паралелка с разширена подготовка по БЕЛ     Профил "Хуманитарни науки"  
                   Паралелка с разширена подготовка по музика     Профил "Обществени науки"
  Профил "Музика"
                  Паралелка с разширена подготовка по хореография    Профил "Изобразително изкуство"
                        Професия "Съдебен служител"
                        Професия "Танцьор"