2022/2023
2020 /2021
2019 /2020
2018 /2019
 2017 /2018
 2016 /2017
 2015 /2016
 2014/2015
 2013 /2014
 2012/2013
 2011 /2012
 2010/2011
 2009 /2010
 2008 /2009
 2007 /2008
 2006 /2007
 2005 /2006
 2004 /2005
 2003 /2004
 2002 /2003
 2001 /2002
 2000/2001
 1999 /2000
История
 

 
 

  

Успешно завърши Петият национален журналистически конкурс за ученици "Гео Милев" – 2023 година. Той бе организиран от Център за подкрепа за личностно развитие  -  Стара Загора (ЦПЛР),  община Стара Загора и къща музей „Гео Милев” и отново привлече интереса на участници от цялата страна.

 Младите журналисти бяха разделени в две възрастови групи: до 7 клас и 8 -12 клас.

В раздел първи – индивидуално участие,  бяха получени 155 творби от 140 млади журналисти, а в раздел втори – колективно участие, се състезаваха общо 22 издания – 11  на хартиен носител и 11 в електронен вариант. В конкурса взеха участие деца и младежи от  21 области на България, млади журналисти от 13 клубни форми при центрове за личностно развитие и извънкласни форми, занимаващи се с обучение по журналистика, 31 училища от цялата страна, за първи път участваха представители на Асоциация “Христо Ботев”, Българско училище “Иван Вазов”, Париж, и  други институции.

В раздел втори – колективно участие, вестници в електронен вариант,  вестник „Профили“- СУХНИ „Константин Преславски“, град Варна зае второ място.