Награди

 
 

 


 


 

 

 

 


 

 

 


 

     
       
       
       

 


 

  

 


 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

Престижни отличия за учениците от СУ за ХНИ „Константин Преславски” на XVIII Национален музикално- фолклорен конкурс „Орфеево изворче”- Стара Загора, 2018г.

 

 

Между  23 и 25 март в Стара Загора се проведе осемнадесетото издание на Националния музикално- фолклорен конкурс „Орфеево изворче”. Целта му е даде изява на талантиви ученици в областта на българското народно-песенно, инструментално и танцово изкуство за запазване и обогатяване на българската национална култура. Над 1000 музикални таланти от цялата страна взеха участие в конкурсната програма, сред тях и учениците от Су за ХНИ „Константин Преславски от профил „Изкуства”- Музика. Те се състезаваха в няколко раздела- индивидуални изпълнители (певци и иснтрументалисти), хорове, камерни инструментални групи и ансамбли.

Нашите ученици успяха да преборят силната конкуренция и да извоюват едни от най-престижните отличия. Първа награда  и Специалната награда на кмета на гр. Стара Загора - Живко Тодоров,  получи  Детски ансамбъл с ръководители Петя Драгнева и Венелин Мутафчиев. Гайдарски състав „Кавадари” с ръководител Драгни Драгнев също бе отличен с  първо място. Народен оркестър и Камерен оркестър с ръководител Венелин Мутафчиев получиха първа награда.

Призови места грабнаха и учениците, които участваха в раздел индивидуални изпълнители  . В категория народно пеене -трета възрастова група, първа награда отиде при Златозара Тодорова от VI г кл. с учител Петя Драгнева. С първи награди се прибраха и Габриела Гойкова и Кристина Гойкова от VII г кл. с учител Росица Малчева.

В раздел инструменталисти в трета възрастова група  имаме отличени двама ученика. Първа награда получи Стефан Димов от VII г кл., гайда , с учител Драгни Драгнев. Втора награда бе присъдена на Виктор Златев от VI г кл., гайда, с учител Драгни Драгнев. В пета възрастова група Станьо Петров от XI з кл., гайда, с учител Драгни Драгнев спечели второ място.

Годишна стипендия за дарование бе връчена на Илия Русинов от XI з кл., гъдулка, с учител Генчо Стоянов. Диплом за отлично представяне получиха тримата ученици по тамбура: Лазар Найденов от XI з кл., Виктория Гаджемова от X з кл. и Виктор Методиев от X з кл. с учител Георги Мановски.

Учениците от Су за ХНИ „Константин Преславски” профил „Изкуства”- Музика за пореден път представиха достойно своето училище. Аплодисментите са и за техните ръководители и учители, които с високия си професионализъм и майсторство, възпитават, развиват и утвърждават в децата любовта към фолклора.

 

 

   

 

 


 

 

Отлично представяне на учениците от СУ за ХНИ

„Константин Преславски” на Националния фолклорен конкурс

„Дунавски славеи” – Русе, 2018 г.

 

На 09.03.2018 г. и 10.03.2018 г. в гр. Русе се проведе единадесетото издание на Националния фолклорен конкурс за изпълнители на народна музика за деца и младежи – певци и инструменталисти „Дунавски славеи”. Конкурсът дава възможност за изява на талантливи деца и юноши, изпълнители в областта на музикалното фолклорно изкуство. Целта му е да приобщава и възпитава младото поколение в областта на българския фолклор. Конкурсът се провежда в четири раздела, четири възрастови групи и три категории ( любители, паралелки със засилено изучаване на фолклор и музикални училища ). В тазгодишното издание на „Дунавски славеи“ участие взеха и учениците от СУ за ХНИ „Константин Преславски” от профил „Изкуства“ - Музика, като се състезаваха в следните раздели - индивидуални изпълнители (певци и инструменталисти), хорове, оркестри, камерни инструментални групи и ансамбли.

Представителен народен хор с диригент Радостина Манева получи първо място за отличното си представяне в конкурса. На вокално -инструменталния ансамбъл с диригенти Радостина Манева и Венелин Мутафчиев, също бе присъдена първа награда. Народен оркестър с диригент Венелин Мутафчиев получи второ място ( в категорията първа награда не се присъжда ), а камерната инструментална група, отново с диригент Венелин Мутафчиев заплени публиката и журито с атрактивно изпълнение и заслужено беше отличена с първа награда.

Блестящо се представиха и учениците, които участваха в раздел народно пеене - индивидуални изпълнители. Във втора възрастова група първо място бе присъдено на Кристина Гойкова от VII г клас, с учител Росица Малчева. Второ място получи Габриела Гойкова, също от VII г клас, с учител Росица Малчева. В четвърта възрастова група първо място спечели Поля Николова от XII з клас, с учител Радостина Манева. Второ място получи Десислава Атанасова от XIIз клас, с учител Радостина Манева. Трета награда бе връчена на Стилияна Милкова от XII з клас, с учител Росица Малчева.

В раздел инструменталисти в четвърта възрастова група второ място бе присъдено на Станислав Йорданов от XII з клас, кавал, с учител Венелин Мутафчиев. Първо място получи Станьо Петров от XI з клас, гайда, с учител Драгни Драгнев. Второ място бе за Лазар Найденов от XI з клас, тамбура, с учител Георги Мановски. Трето място  и едногодишна стипендия получи Виктория Гаджемова от X з клас, тамбура, с учител Георги Мановски.

Поощрителни награди получиха: Кристина Савова и Анжела Цветкова от VII г клас, народно пеене, с учител Росица Малчева; Мария-Ния Минчева - VI г клас, народно пеене, с учител Радостина Манева и Христинна Иванова – IX з клас, народно пеене, с учител Радостина Манева.

 

   
       
       

 

 

 


 

На 19.02.2018 г. приключи конкурса за рисунка и литературно произведение на тема „Изкуството и науката за Космоса“, организиран от НАОП „Н. Коперник“ Варна. В конкурса са се включили 248 ученици от цялата страна. От СУ за ХНИ „К. Преславски“ бяха наградени 9 ученици с ръководител Павлина Георгиева:

1 място за компютърна рисунка-  Мелиса Мехмедова XI A клас

1 място за рисунка- Йоан Дърмонски XI Е клас

Поощрение за литературна творба- Георги Жечев XI Д клас

Поощрение за рисунка- Яна Стоянова XI A клас, Кристиян Громов XI Е клас, Елеонора Соларова X И клас

Почетно отличие- Сияна Каталойска X И клас, Михаела Стоянова X И клас, Цветелина Костова XI Д клас