2018 /2019

 


 

 

 

 


 

 

24 май

 

Тържествено изпращане на абитуриенти

     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  


  


 

 


 


 

 

КОНЦЕРТ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФИЛ „МУЗИКА“

В РАДИО ВАРНА

На 28 февруари 2019 г. от 18:00 часа Концертното студио на Радио Варна ще се превърне в сцена за ученици от Средно училище за хуманитарни науки и изкуства  „Константин Преславски“ – Варна.
        Възпитаниците са от профил „Музика“ – народно, поп и джаз пеене с ръководители Петя Драгнева и Милица Панайотова – учители в училището. В инициативата
своето специалното участие ще има Детският ансамбъл към училището с ръководители Венелин Мутафчиев и Петя Драгнева.
        Гостуването на малките музиканти е част от програмата на Радио Варна в подкрепа на талантливи деца и младежи „Криле за начало“.
         Вход свободен.
         Заповядайте!

 

 

 

 

СРЕЩИ МЕЖДУ БИВШИ ВЪЗПИТАНИЦИ И НАСТОЯЩИ УЧЕНИЦИ

В рамките на инициативата – „Сподели ми своя път” учениците от  XI В и XI А клас от Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ - Варна, с класни ръководители Маргарита Крумова и Марияна Димова,  през месеците ноември и декември  осъществиха  няколко срещи  с възпитаници на нашето училище, приключили  обучението си  тук  през различни години – от 1998 до 2012 г. Те са получили вече професионална реализация и са завоювали позиции в нашия град, страната и чужбина. Гостите бяха Петя Георгиева – Андонова - старши инспектор от КАТ, Вяра Георгиева – мениджър „Човешки ресурси” в голяма варненска фирма, инженер-химикът Иван Сербезов – началник  производство в завод в Девня, Деница Герчева – журналист във варненска медия, Звездена Енчева – HR в една от големите софтуерни компании, базирани в гр. Варна, и Ивайло Антонов – магистър по приложна психология в Свободния берлински университет.

Всички гости представиха на учениците увлекателно своите професии, пътя си  до тези позиции и предимствата, които им е дало обучението в нашето училище за хуманитарни науки и изкуства. Събеседванията  преминаха при изключителен интерес, с множество конкретни въпроси, на които гостуващите отговориха и разбира се, с обещание за нови срещи. През следващите месеци предстоят  нови  срещи за споделяне на пътя към успеха и реализацията с още увлекателни събеседници – всички те бивши ученици на нашето училище.

https://www.facebook.com/denitsa.gercheva/posts/2314764201931417

 


 

 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА „КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – ВАРНА

 

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ В ЕЗИКОВО СЪСТЕЗАНИЕ

 

           На 10 и 11 ноември 2018 г. в гр. Стара Загора се проведе Националният кръг на състезанието за речеви и комуникативни умения на английски език. Темата на състезанието тази година бе „Технологиите създават повече проблеми, отколкото решават“.

          Регламентът на състезанието допуска само един представител от област за всяка възрастова група. Областната комисия на Варна определи Бояна Младенова Райкова ученичката от VIII Д клас в Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ – Варна за най-добре представилият се участник в област Варна от първа възрастова група. На национално ниво Бояна Райкова се представи достойно и бе класирана на 9-то място от 19 участници. Неин учител по английски език е Наталия Тонева.

         В състава на комисията участваха високо квалифицирани специалисти по английски език, представители на Министерството на образованието и науката, Американския университет в гр. Благоевград и учители от езикови гимназии в страната.

 


 

 

 

 


 

            СУ за ХНИ и фондация „ТОЛЕРАНТНОСТ“ със съвместна програма

В края на миналата и в началото на настоящата 2018/2019 учебна година седмокласници участваха в програмата „Йовков и християнските добродетели“ на фондация „Толерантност“, която се реализира с финансовата подкрепа на дирекция „Образование” към Община Варна и в партньорство с училищата от Варна СУ за ХНИ „Константин Преславски“ и СУЕО „Ал. С. Пушкин“.
        Образователната програма е разработена в училището от екип на фондацията и Елеонора Николова – главен учител по български език и литература. Проведоха я учителите Радостина Иванова, Емине Мустафа и Милка Пеева със 78 ученици и техни родители. Занятията води Огнян Узунов от фондация „Толерантност“. Чрез характеристика на героите от два изучавани Йовкови разказа „Серафим” и „По жицата” и съотнасянето им с библейски притчи във вид на игри с въпроси и отговори и чрез дискусии участниците се упражняваха в разграничаване на материално от нематериално и в разпознаване на християнските добродетели и принципи. Емоционалното съпреживяване спомогна за това те да бъдат запомнени и прилагани в живота. Интерактивната програма освен за по-доброто усвояване на учебния материал и разбиране на християнските добродетели допринесе и за превенция на агресията в училище.
         Всички участници от
VI клас посочиха, че Серафим е беден, но готов да пожертва и малкото, което има, за да помогне на изпадналия в беда. А за Еньо преобладаващите мнения бяха, че е скъперник и егоист. При сравняването на цитатите почти без изключение участниците оприличиха Серафим на добрия самарянин, а Еньо на богатия, който иска да стане християнин, но не желае да се откаже от богатството си.
       
В началото на часа, който проведохме по програмата, участниците си припомниха как са отговорили на въпросите от въпросника. Бяха единодушни, че Серафим е представител на духовния свят, а Еньо, понеже притежава кафене, е представител на материалния. Водещият обърна внимание и на това, че Еньо не е изцяло лош герой и това става най-ясно от факта, че той прехапва устните си и замълчава, когато осъзнава какво е сторил Серафим.
      
При реденето на листчетата участниците свързваха думи от един порядък като на едното е написано нещо, което може да се купи с пари, а другото – не. Затруднение изпитаха при двойката общуване и разговор. Тук водещият им помогна с въпроса какво им таксуват мобилните оператори – разговор или общуване. След което разясни и това, че човек може да разговаря с всеки, но общува само с някой, който му е близък и споделят сходни ценности. При двойката достойнство – власт, водещият обърна внимание на факта, че достойнството е единственото нещо, което друг не може да ни отнеме, а можем само сами да го изгубим.
       При дискусията участниците трябваше да отговорят на въпроса: „От кое бих страдал повече: ако изгубя нещо, което мога да купя с пари или ако изгубя нещо, което не мога да купя с пари?“. Повечето участници споделиха, че биха страдали повече, ако изгубят нещо, което не може да се купи с пари. В края на дискусията, заедно с водещия обобщиха, че и двете са важни, но това, което не може да се купи с пари трябва да е водещо. Например идеята за дом, трябва да е водеща, когато си строим или купуваме жилище.
       Следващата учебна година същите участници отговаряха на въпроса на кой от синовете от християнската притча оприличават Моканина: на този, който казва, че няма да отиде на лозето, но отива или на другия, който казва, че ще отиде, но не отива. В началото участниците даваха разнопосочни отговори, но след като водещият зададе помощния въпрос: кой от синовете се променя към добро и дали Моканина също се променя, вече всички участници посочваха, че оприличават Моканина на първия син.
       Участниците отново подреждаха листчетата, но този път на тях бяха написани същност, проявление, цитат и провинение на трите християнски добродетели – вяра, надежда и любов. Задачата беше по-трудна от миналогодишната, но накрая участниците осъзнаха, че надеждата е свързана с търпение и е насочена към бъдещето, любовта е свързана с отношение, а вярата – с дела. Беше припомнено и това, че те са сестри, а тяхната майка е Мъдростта – София, както и това, че ако добродетелите не са свързани с мъдростта, се превръщат в пороци. Дискусията беше проведена на базата на това кой принцип предпочитам повече: „Око за око, зъб за зъб или ако те ударят по едната страна, обърни и другата“. В края на дискусията беше разяснено, че първият принцип е старозаветен и той обслужва правото в общността, докато вторият е християнски и е свързан с личността, т.е. първият е безличен и с него борави правото, а вторият е личен и може да бъде приложен само към много близък човек.

.

  

 

 


 

 


 

На 25 септември в музикална работилница се срещнaха кралят на кологото – Кинг Аишоба и Аюуне Суле от Гана с ученици от музикалните паралелки на Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“. Сътрудничеството с младежка формация „Аморфа“ даде възможност да се пресекат българските и африканските културни традиции. Съвместните импровизации наситиха атмосферата с висок емоционален градус и доставиха автентична радост.

Музикантите от Гана продължиха своя културен диалог в час по реторика с 11в клас, споделяйки най–важните аспекти от африканската традиция, която те следват и необходимостта тя да открива свои съвременни рефлексии.