Пролетен салон на изкуствата 2019

 

  Ред на явяване на участниците в седмото издание на конкурса "Музикални бисери". Конкурсната програма се провежда паралелно в  две зали съответно: участниците в раздел Музикални инструменти и групи- в Арт- салон "Ракурси", участниците в раздел Поп, рок и джаз пеене- в Концертна зала.

  Ораторски форум 2019
Пролетен салон на изкуствата 2018
Пролетен салон на изкуствата 2017
Пролетен салон на изкуствата 2016
Пролетен салон на изкуствата 2015
Пролетен салон на изкуствата 2014

И двете зали са в сградата на Су за ХНИ "Константин Преславски".
На всички пожелаваме успех! 

 


 

 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА

„КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” – ВАРНА

ОРГАНИЗИРА

СЕДМИ КОНКУРС ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

НА КЛАСИЧЕСКА И ПОПУЛЯРНА МУЗИКА -

ПЕВЦИ И ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ

20 април 2019 г., гр. Варна

Конкурсът се организира от Училищното настоятелство към СУ за ХНИ „Константин Преславски“ - Варна и катедра „Изкуства” – Музика, с подкрепата на Община Варна и медийната подкрепа на Радио Варна. Целта на конкурса е да се даде възможност за изява на младите таланти и да се насърчи желанието им да свирят и пеят, да се утвърди в тях вкус към най-добрите образци на българската и световна класическа, поп, рок и джаз музика.

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:

Конкурсът е за индивидуално или групово изпълнение на ученици в следните раздели:

·                    Поп, рок и джаз пеене

·                    Музикални инструменти и групи

 

Участниците в раздел Поп, рок и джаз пеене се състезават в четири възрастови групи:

Първа възрастова група – от 7 до 10 навършени години

Втора възрастова група – от 11 до навършени 13 години

Трета възрастова група – от 14 до навършени 16 години

Четвърта възрастова група – от 17 до навършени 19 години

 

Участниците в раздел Поп, рок и джаз пеене се състезават в следните категории:

·         Индивидуални изпълнители;

·         Дуети

·         Групи

 

Участниците в раздел Музикални инструменти и групи се състезават в три възрастови групи:

Първа възрастова група – ученици до четвърти клас

Втора възрастова група – ученици от пети до седми клас

Трета възрастова група – ученици от осми до дванадесети клас.

 

Възрастта на участниците се определя към датата на явяване на конкурса.

Възрастовата група на участниците в раздел дуети и групи се определя спрямо годините на най-възрастния участник.

 

            Участниците в раздел Музикални инструменти и групи се състезават в следните категории:

·                    Клавишни инструменти – пиано, синтезатор, акордеон;

·                    Струнни инструменти – вкл. класическа, електрическа и бас китара;

·                    Духови инструменти – вкл. саксофон, блок флейта, хармоника, фанфари;

·                    Ударни инструменти и групи

 

Конкурсът протича в рамките на един ден, както следва:

 

20.04.2019 година (събота):

8.00 до 9.30 часа Регистрация на участниците. Кандидатите, които са внесли таксата по банков път представят документ от банката.

8.00 до 10.00 часа –Техническа (soundcheck) акустична репетиция за електронни инструменти и вокални изпълнения.

10.00 – 17.00 часа – Конкурсна програма

18.00 часа - Връчване на награди и гала-концерт.        

 Организаторите си запазват правото да правят промени!

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН РЕПЕРТОАР:

Участниците изпълняват две пиеси по избор (от песните едната да бъде на български език, а инструменталните пиеси да бъдат с различен характер). Изпълнението е на живо, а музикалният съпровод (където има такъв) се осигурява от участниците на живо, или на звуконосител по избор - CD или флаш памет.

Организаторите осигуряват озвучителна уредба и пиано за изпълненията. Всички други музикални инструменти и прилежащото им оборудване се носят от участниците.

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

 

Ø  Ритмичност и интониране

Ø  Техничност на изпълнението

Ø  Степен на трудност

Ø  Цялостно сценично поведение и въздействие

 

НАГРАДЕН ФОНД:

·         Гран при за двата раздела на конкурса - Студиен запис в Радио Варна

·         Награда за най-артистично изпълнение - Изработка на видеоклип

·         Диплом и плакет - за класираните на първо място във всеки раздел и категория

·         Диплом за класираните на второ и трето място във всеки раздел и категория

·         Специалната награда на Катедра „Изкуства” - Музика при СУ за ХНИ „Константин Преславски” – Варна – пет урока по „Солфеж и елементарна теория на музиката“ за инструменталист и пет урока по вокална постановка/пеене за изпълнителите на поп, рок и джаз музика.

·         Всеки участник в конкурса получава грамота за участие

·         По преценка на журито ще бъдат присъдени поощрителни и предметни награди.

 

Участниците в раздел Поп, рок и джаз пеене се оценяват по възрастови групи. Класирането в раздел Музикални инструменти и групи е по категории и възрастови групи.

Участниците във всеки раздел ще бъдат оценени от тричленно компетентно жури, съставено от известни музикални изпълнители и педагози.

Място на провеждане на конкурса: Артсалон „Ракурси” и Концертна зала в СУ за ХНИ „Константин Преславски” - Варна.

Право на журито и организаторите е да определят и преценят, кои наградени участници и с кои произведения от конкурсния репертоар да се представят на гала-концерта. 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

-      индивидуално изпълнение - 20 лв. (за ученик от СУ за ХНИ „Константин Преславски“ таксата е 15 лв.)

-      участие в група или ансамбъл – 5 лв. на участник. (Учениците, които се явяват индивидуално, не заплащат такса за участие в група)

            Таксата за участие  се внася: при касиера на Училищното настоятелство в деня на конкурса или по банков път:

УН към СУзаХНИ „Константин Преславски” - Варна

ЦКБ АД – клон Варна

BG96CECB979010H3075100

BIC: CECBBGSF

За участие в конкурса „Музикални бисери”

Име на участника:…………….

 

Заявки за участие се приемат до 14 април 2019 г. на адрес:

За конкурса „Музикални бисери”

СУ за ХНИ „Константин Преславски“

ул. „Атанас Георгиев“ 20

гр. Варна, 9000,

в канцеларията на училището или на е-mail: muzikalni_biseri@abv.bg за конкурса „Музикални бисери”. Участниците в раздел Поп, рок и джаз пеене изпращат инструменталите на песните си, заедно със заявката за участие, на посочения електронен адрес.

Заявка за участие може да изтеглите от сайта на СУ за ХНИ „К. Преславски“, от фейсбук профила на конкурса или от сайта на конкурса (http://www.daskalo.com/ddoctorova/).

Графикът за явяване ще бъде изготвен и публикуван на сайта на училището (http://www.nghni-varna.com), на фейсбук профила на конкурса и на сайта на конкурса до 17.04.2019 г. Разходите за път и престой са за сметка на участниците. Организаторите си запазват правото да създадат архив от снимков материал, аудио или видео запис от изпълненията по време на конкурса, както и да разпространяват изпълненията, без да заплащат права и обезщетения на изпълнителите.

Със заявката за участие в конкурса участниците декларират, че са съгласни с условията на настоящия регламент. На място, при регистрацията си, попълват декларация за информирано съгласие.

За въпроси и допълнителна информация:

Телефон:

0888/814-532 

Дарина Докторова


 

З А Я В К А  З А  У Ч А С Т И Е