ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

Обявяваме незаето място в ОСМИ клас за учебната 2021/2022 година

Профил Обществени науки с интензивно изучаване на немски език 1 място;

Срокове за попълване на местата:

Приемането на документите за участие в класирането на учениците се извършва от 10 до 12.00 часа на 13 септември 2021 г. в канцеларията на училището.

             Учениците подават следните документи:

1. Заявление до директора на СУХНИ К. Преславски Варна;

2. Свидетелство за основно образование копие;

            Класирането на учениците се извършва на 13 септември 2021 г. до 14.00 часа и се обявява в сайта на училището и на официалния вход на сградата.

            Записване на приетите ученици до 17.00 часа на 13 септември 2021г. в артсалон Ракурси.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Незаети места в ОСМИ клас след трети етап на класиране:

Профил Музика 2 места;

Професия Танцьор, специалност Модерен танц 2 места.

 

Срокове за попълване на местата:

Приемането на документите за участие в класирането на учениците се извършва на 23 и 24 август 2021 г. в канцеларията на училището от 09:00 до 17:00 часа.

             Учениците подават следните документи:

1. Заявление до директора на СУХНИ К. Преславски Варна;

2. Свидетелство за основно образование оригинал;

3. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар за кандидатстване в професионалните паралелки оригинал;

4. Служебна бележка с резултата от изпита за проверка на способностите за профил Музика и професия Танцьор

            Класирането на учениците се извършва на 25 август 2021 г. до 14.00 часа и се обявява в сайта на училището и на официалния вход на сградата.

            Записване на приетите ученици

             26 август 2021 г. в артсалон Ракурси от 09.00 до 17.00 часа.

 

 


 

 

ГРАФИК ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА

ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ОСМИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

Първо класиране

на 14, 15 и 16 юли 2021 г.

 Второ класиране

на 21 и 22 юли 2021 г.

Трето класиране

на 30 юли 2021 г.

 

Работно време на комисиите:

 от 9.00 до 17.00 часа

Място на работа на комисиите:

 артсалон Ракурси в сградата на училището


 


  


 

 

ГРАФИК

За явяване на учениците на изпит за проверка на способностите по МУЗИКА

Зала 01

22 юни 2021 г.

 

№ по ред

Входящ номер

ЧАС

1

0300455

9.00 - 9.15 ч.

2

0300617

9.15 - 9.30 ч.

3

0300796

9.30 - 9.45 ч.

4

0300925

9.45 - 10.00 ч.

5

0300956

10.00- 10.15 ч.

6

0301092

10.15- 10.30 ч.

7

0301347

10.30- 10.45 ч.

8

0301377

10.45- 11.00 ч.

9

0301420

11.00- 11.15 ч.

10

0301471

11.15- 11.30 ч.

11

0301719

11.30- 11.45 ч.

12

0301793

11.45- 12.00 ч.

13

0301964

13.00- 13.15 ч.

14

0302065

13.15- 13.30 ч.

15

0302639

13.30- 13.45 ч.

16

0302666

13.45- 14.00 ч.

17

0302695

14.00- 14.15 ч.

18

0303238

14.15- 14.30 ч.

19

0303676

14.30- 14.45 ч.

20

0304019

14.45- 15.00 ч.

 


 

ГРАФИК

За явяване на учениците на изпит за проверка на способностите по МУЗИКА

Зала 02

 

22 юни 2021 г.

 

№ по ред

Входящ номер

ЧАС

1

0300100

9.00 - 9.15 ч.

2

0300552

9.15 - 9.30 ч.

3

0300846

9.30 - 9.45 ч.

4

0301009

9.45 - 10.00 ч.

5

0301361

10.00- 10.15 ч.

6

0301454

10.15- 10.30 ч.

7

0301458

10.30- 10.45 ч.

8

0301514

10.45- 11.00 ч.

9

0301985

11.00- 11.15 ч.

10

0302244

11.15- 11.30 ч.

11

0302606

11.30- 11.45 ч.

12

0303175

11.45- 12.00 ч.

13

0303280

13.00- 13.15 ч.

14

0303455

13.15- 13.30 ч.

15

0303595

13.30- 13.45 ч.

16

0303714

13.45- 14.00 ч.

17

0303879

14.00- 14.15 ч.

18

0303954

14.15- 14.30 ч.

19

0304160

14.30- 14.45 ч.

20

0304186

14.45- 15.00 ч.

21

0304202

15.00- 15.15 ч.

 


ГРАФИК

За явяване на учениците на изпит за проверка на способностите по СПОРТ

Зала 01

23 юни 2021 г.

 

№ по ред

Входящ номер

ЧАС

1

0300077

9.00 - 9.15 ч.

2

0300320

9.15 - 9.30 ч.

3

0300418

9.30 - 9.45 ч.

4

0300581

9.45 - 10.00 ч.

5

0300670

10.00- 10.15 ч.

6

0300838

10.15- 10.30 ч.

7

0300891

10.30- 10.45 ч.

8

0301005

10.45- 11.00 ч.

9

0301164

11.00- 11.15 ч.

10

0301497

11.15- 11.30 ч.

11

0301868

11.30- 11.45 ч.

12

0301953

11.45- 12.00 ч.

13

0301983

13.00- 13.15 ч.

14

0302046

13.15- 13.30 ч.

15

0302150

13.30- 13.45 ч.

16

0302238

13.45- 14.00 ч.

17

0302269

14.00- 14.15 ч.

18

0302445

14.15- 14.30 ч.

19

0302472

14.30- 14.45 ч.

20

0303080

14.45- 15.00 ч.

21

0303395

15.00- 15.15 ч.

22

0303420

15.15- 15.30 ч.

23

0303722

15.30- 15.45 ч.

 

ГРАФИК

За явяване на учениците на изпит за проверка на способностите по СПОРТ

Зала 02

23 юни 2021 г.

 

№ по ред

Входящ номер

ЧАС

1

0300213

9.00 - 9.15 ч.

2

0300359

9.15 - 9.30 ч.

3

0300611

9.30 - 9.45 ч.

4

0300809

9.45 - 10.00 ч.

5

0300866

10.00- 10.15 ч.

6

0301510

10.15- 10.30 ч.

7

0301599

10.30- 10.45 ч.

8

0301882

10.45- 11.00 ч.

9

0301992

11.00- 11.15 ч.

10

0302131

11.15- 11.30 ч.

11

0302538

11.30- 11.45 ч.

12

0303003

11.45- 12.00 ч.

13

0303226

13.00- 13.15 ч.

14

0303383

13.15- 13.30 ч.

15

0303671

13.30- 13.45 ч.

16

0303777

13.45- 14.00 ч.

17

0303814

14.00- 14.15 ч.

18

0303817

14.15- 14.30 ч.

19

0303884

14.30- 14.45 ч.

20

0304078

14.45- 15.00 ч.

21

0304151

15.00- 15.15 ч.

22

0304239

15.15- 15.30 ч.

23

0300457

15.30- 15.45 ч.

 


 


              Заповед за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО и график на дейностите по приемане
         на ученици  след завършен VII клас 

  Модел на национално външно оценяване по български език и литература в 7 клас за учебната 2019-2020година

        Модел на национално външно оценяване по математика в 7 клас за учебната 2019-2020 година

          Модел на национално външно оценяване по чужд език в 7 клас за учебната 2019-2020 година
          
          
           
Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по изобразително изкуство след завършен 7 клас.

        Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по музика след завършен 7 клас.

        Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт и по музика за   

       
ученици, които в избираемите часове изучават учебния предмет хореография

      
      
 Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование