Прием в осми клас
  ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ

    Резултати от изпити

 

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ

7. клас

Разпределени за изпит по Музика

В Средно училище за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски",

ГР.ВАРНА

Зала 1

 

Входящ №

Час

1.

0706554

9.00 - 9.10 ч.

2.

0716456

9.10 - 9.20 ч.

3.

0733223

9.20 - 9.30 ч.

4.

0737430

9.30 - 9.40 ч.

5.

0706528

9.40 - 9.50 ч.

6.

0761801

9.50 - 10.00 ч.

7.

0765238

10.00 - 10.10 ч.

8.

0751029

10.10 - 10.20 ч.

9.

0762830

10.20 - 10.30 ч.

10.

0707512

10.30 - 10.40 ч.

11.

0730270

10.40 - 10.50 ч.

12.

0732340

10.50 - 11.00 ч.

13.

0714910

11.00 - 11.10 ч.

14.

0754713

11.10 - 11.20 ч.

15.

0764109

11.20 - 11.30 ч.

16.

0737778

11.30 - 11.40 ч.

17.

0706521

11.40 - 11.50 ч.

18.

0748283

11.50 - 12.00 ч.

19.

0759954

12.00 - 12.10 ч.

20.

0719982

12.10 - 12.20 ч.

21.

0750821

12.20 - 12.30 ч.

22.

0765464

12.30 - 12.40 ч.

23.

0703935

12.40 - 12.50 ч.

24.

0734741

12.50 13.00 ч.

25.

0750601

13.30 13.40 ч.

26.

0746626

13.40 13.50 ч.

27.

0737909

13.50 - 14.00 ч.

28.

0707250

14.00 - 14.10 ч.

29.

0741647

14.10 - 14.20 ч.

30.

0740036

14.20 - 14.30 ч.

31.

0755390

14.30 - 14.40 ч.

32.

0700744

14.40 - 14.50 ч.

 

 

 

 

 

 


 

 

                                         СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ

                                                     7. клас

                                  Разпределени за изпит по Музика

      В Средно училище за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски",

                                                    ГР.ВАРНА

                                                        Зала 2   

 

Входящ №

Час

1.

0759142

9.00 - 9.10 ч.

2.

0732752

9.10 - 9.20 ч.

3.

0754656

9.20 - 9.30 ч.

4.

0703239

9.30 - 9.40 ч.

5.

0759898

9.40 - 9.50 ч.

6.

0764890

9.50 - 10.00 ч.

7.

0712804

10.00 - 10.10 ч.

8.

0733776

10.10 - 10.20 ч.

9.

0754843

10.20 - 10.30 ч.

10.

0749815

10.30 - 10.40 ч.

11.

0725677

10.40 - 10.50 ч.

12.

0746772

10.50 - 11.00 ч.

13.

0705331

11.00 - 11.10 ч.

14.

0766021

11.10 - 11.20 ч.

15.

0763946

11.20 - 11.30 ч.

16.

0720832

11.30 - 11.40 ч.

17.

0720990

11.40 - 11.50 ч.

18.

0727226

11.50 - 12.00 ч.

19.

0726528

12.00 - 12.10 ч.

20.

0701740

12.10 - 12.20 ч.

21.

0759000

12.20 - 12.30 ч.

22.

0735196

12.30 - 12.40 ч.

23.

0736363

12.40 - 12.50 ч.

24.

0715457

12.50 13.00 ч.

25.

0763306

13.30 13.40 ч.

26.

0724401

13.40 13.50 ч.

27.

0743944

13.50 - 14.00 ч.

28.

0710349

14.00 - 14.10 ч.

29.

0704139

14.10 - 14.20 ч.

30.

0751191

14.20 - 14.30 ч.

31.

0752945

14.30 - 14.40 ч.

 

 

 

 

 

                                                      

                                                               СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ

                                                                   7. клас

                Разпределени за изпит по Физическо възпитание и спорт

     В Средно училище за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски",

                                                                 ГР.ВАРНА

              Зала 1

 

Входящ №

Час

1.

0753707

9.00 - 9.10 ч.

2.

0747900

9.10 - 9.20 ч.

3.

0754656

9.20 - 9.30 ч.

4.

0745785

9.30 - 9.40 ч.

5.

0737430

9.40 - 9.50 ч.

6.

0741994

9.50 - 10.00 ч.

7.

0700294

10.00 - 10.10 ч.

8.

0765238

10.10 - 10.20 ч.

9.

0762830

10.20 - 10.30 ч.

10.

0735546

10.30 - 10.40 ч.

11.

0709845

10.40 - 10.50 ч.

12.

0763676

10.50 - 11.00 ч.

13.

0706901

11.00 - 11.10 ч.

14.

0725325

11.10 - 11.20 ч.

15.

0754713

11.20 - 11.30 ч.

16.

0763680

11.30 - 11.40 ч.

17.

0703837

11.40 - 11.50 ч.

18.

0748535

11.50 - 12.00 ч.

19.

0741138

12.00 - 12.10 ч.

20.

0716398

12.10 - 12.20 ч.

21.

0741634

12.20 - 12.30 ч.

22.

0727927

12.30 - 12.40 ч.

23.

0734629

12.40 - 12.50 ч.

24.

0763946

12.50 13.00 ч.

25.

0738800

13.30 13.40 ч.

26.

0758606

13.40 13.50 ч.

27.

0742840

13.50 - 14.00 ч.

28.

0755046

14.00 - 14.10 ч.

29.

0760442

14.10 - 14.20 ч.

30.

0726528

14.20 - 14.30 ч.

31.

0709847

14.30 - 14.40 ч.

32.

0763097

14.40 - 14.50 ч.

33.

0746626

14.50 - 15.00 ч.

34.

0715883

15.00 - 15.10 ч.

35.

0727474

15.10 - 15.20 ч.

36.

0703054

15.20 - 15.30 ч.

37.

0702509

15.30 - 15.40 ч.

38.

0763016

15.40 - 15.50 ч.

39.

0726209

15.50 - 16.00 ч.

40.

0752173

16.00 - 16.10 ч.

41.

0731696

16.10 - 16.20 ч.

42.

0725507

16.20 - 16.30 ч.

43.

0742504

16.30 - 16.40 ч.

44.

0705110

16.40 - 16.50 ч.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ

7. клас

Разпределени за изпит по Физическо възпитание и спорт

В Средно училище за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски",

ГР.ВАРНА

Зала 2

 

 

Входящ №

Час

1

0732752

9.00 - 9.10 ч.

2

0742947

9.10 - 9.20 ч.

3

0764143

9.20 - 9.30 ч.

4

0731881

9.30 - 9.40 ч.

5

0743936

9.40 - 9.50 ч.

6

0759588

9.50 - 10.00 ч.

7

0751029

10.00 - 10.10 ч.

8

0702170

10.10 - 10.20 ч.

9

0743720

10.20 - 10.30 ч.

10

0724131

10.30 - 10.40 ч.

11

0734350

10.40 - 10.50 ч.

12

0759654

10.50 - 11.00 ч.

13

0700347

11.00 - 11.10 ч.

14

0749675

11.10 - 11.20 ч.

15

0747131

11.20 - 11.30 ч.

16

0754460

11.30 - 11.40 ч.

17

0705331

11.40 - 11.50 ч.

18

0762323

11.50 - 12.00 ч.

19

0731951

12.00 - 12.10 ч.

20

0759221

12.10 - 12.20 ч.

21

0716130

12.20 - 12.30 ч.

22

0716783

12.30 - 12.40 ч.

23

0762160

12.40 - 12.50 ч.

24

0729478

12.50 13.00 ч.

25

0703008

13.30 13.40 ч.

26

0701543

13.40 13.50 ч.

27

0765464

13.50 - 14.00 ч.

28

0726323

14.00 - 14.10 ч.

29

0712830

14.10 - 14.20 ч.

30

0747852

14.20 - 14.30 ч.

31

0733508

14.30 - 14.40 ч.

32

0750601

14.40 - 14.50 ч.

33

0700128

14.50 - 15.00 ч.

34

0710869

15.00 - 15.10 ч.

35

0739436

15.10 - 15.20 ч.

36

0741998

15.20 - 15.30 ч.

37

0720718

15.30 - 15.40 ч.

38

0743944

15.40 - 15.50 ч.

39

0708999

15.50 - 16.00 ч.

40

0725127

16.00 - 16.10 ч.

41

0743003

16.10 - 16.20 ч.

42

0752945

16.20 - 16.30 ч.

43

0717519

16.30 - 16.40 ч.

44

0742343

16.40 - 16.50 ч.

 

 


              Заповед за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО и график на дейностите по приемане
         на ученици  след завършен VII клас 

  Модел на национално външно оценяване по български език и литература в 7 клас за учебната 2021-2022година

        Модел на национално външно оценяване по математика в 7 клас за учебната 2021-2022година

          Модел на национално външно оценяване по чужд език в 7 клас за учебната 2021-2022 година
          
          
           
Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по изобразително изкуство след завършен 7 клас.

        Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по музика след завършен 7 клас.

        Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт и по музика за   

       
ученици, които в избираемите часове изучават учебния предмет хореография

      
      
 Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование