Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти

  1. НВО след 7 клас
а) график
б) бланка проверка на способности
в) наредба 10
2. ДЗИ
а) график
б) бланки
в) Наредба 3
г) Наредба 1 учебно-изпитни програми
д) Изчисляване на среден успех от дипломата
е) Изпити за промяна на оценка