Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти


     На 15.12.2014г. се проведе пета  годишна  конференция на клуб “Сътворение“ на тема “Магия - Светлина“. В подготовката и провеждането й участваха катедри “Български език и литература“, “Физика и астрономия“, „Философия“, „Биология и здравно образование“,“Химия и опазване на околната среда“, „Хореография“ и „Изобразително  изкуство“. Идеята на организаторите бе да се покаже ролята  и значението на светлината в различни области на науката, изкуството и в живота. Проявата беше част от дейностите, включени във Фестивала на светлината, посветен на Световната година на светлината.