Час по хореография 
 Концерт 12ж клас 2015г.
   Семинар 2017


 

 


 
                                   
Катедра Хореография

       Една от най-младите катедри, разполагаща със специалисти в областта на българските народни танци, съвременните танцови техники, фолклорния танцов театър, класическия балет, подпомагани от отлични корепетитори. Концертните и конкурсни изяви на учениците, изучаващи хореография, са сред най-атрактивните, професионалните и заредени с емоция и родолюбие. Многобройните награди свидетелстват за високото ниво на обучение, а новаторството, реализирано в изучаването на съвременни танцови техники по авторски програми на самите учители, няма аналог в България.

 


                  
У Ч И Т Е Л И:
 


Деница Петрова
учител по хореография,
теория на специалността,
 характересн екзерсис,
български народни танци,
ръководител на ИКД "Танцов ансамбъл"

 
Ивайло Иванов
ръководител на танцов ансамбъл
 
учител на VII клас

 Ина Радева
учител по български народни танци,
композиция и импровизация,
ръководител на ИКД "Танцов ансамбъл"
     

Дилян Галев
учител по хореография


 Ирма Каспарян
учител по хореография

Милен Гроздев
учител по хореография,
репертоарни образци,
класически екзерсис,
характерен екзерсис и
български народни танци
 
     
 
 
Паулина Божилова
 учител по хореография

Румен Радев
учител по хореография,
 

  
Полина Цолова
     учител по хореография


 


Стела Драгомирова

учител по хореография

Теодора Станева
 учител по хореография,
класически екзерсис,
ръководител на ИКД
"Съвременни танцови техники"

Теодора Христова
  учител по хореография,
 български народни танци,
 теория на специалността,
композиция и импровизация
 и характерен екзерсис
 

 

 
  Борислав  Кулев       
 корепетитор

       
Георги Стоянов
       корепетитор