SOS- пластмаса
   Час по радиоактивност
   Магия - Светлина
   Нанотехнологии
   Да преминем на въглеродна диета
   Цветен свят
   Бъди в час
   Европейски ден на науката
   Биология и здравно образование
   Физика и астрономия
  Химия и опазване на околната среда
                

 

 

           КАТЕДРА ПРИРОДНИ НАУКИ

                 

 

 

                                 Учители:

Физика:

 

Химия:

           
   
 

            Гергана Ангелова

 

            Марияна Димова

 

Миглена Илиева

 
Биология:

 

Диана Вълчева

   

 

Кристина Емилова Антонова

 


Магдалена Михайлова


     
Многостранна и разнообразна е работата на предметната колегия по природни науки в посока развиване на творческия

 потенциал на нашите ученици. Целта ни е с общи усилия да формираме и изградим не само нов стил на мислене, но и активна

гражданска позиция. Ето и част от дейностите, чрез които реализираме своите стремежи:

 

1989-1990 г. - участие в  проект  “ Черно море –  едно за всички“  съвместно с екипажа на  съветския кораб “Осетия“,

 материалите служат за издаване на бюлетин “Диагностика и анализ на черноморския шелф“  от Института по океанография и

океанология  

1996г.- начало на съвместна дейност с преподаватели от Медицински университет –гр.Варна, сформиране на кръжок

“Анатомия и физиология на човека“ с преподаватели от Медицински университет -гр.Варна

2001 г. - в кабинета по биология и здравно образование ученици от профил “Изкуства“ изработват стенописите

„Спиралата на живота“ и “Еволюция на човека“

 2002 г.  – начало на работата по Европейската програма ,,Физика на сцената” . В сформираните под ръководството на

Илка Грънчарова и Красимира Ангелова работни екипи участват над 50 ученици. С разработените от тях серии постери, макети

рисунки, кръстословици е обогатена учебно-дидактическата база в кабинета, а представянето на екипите на организираната във

Варна Национална конференция е оценено високо.

  - отлично представяне на Националната конференция "Информационните технологии в обучението" с обучаваща

програма ,,Атом" с автор Ивайло Георгиев, ръководител – Красимира Ангелова

           2003 г. – продължава работата по Европейска програма ,,Физика на сцената”- ,,Физиката и животът”. Представянето също е

масово и атрактивно.

            -  организирана общоучилищна изложба по предварително зададена тема ,,Живот в космоса”, съчетана с четене на

литературни текстове по същата тема, създадени от ученици от гимназията.

           - висока оценка при представянето на Националната конференция "Информационните технологии в обучението" на

обучаваща програма "Светът на галактиките"– автори  Александрина Железова и Рая Назарян, ръководител Красимира Ангелова

- участие в състезание „Опазване на околната среда  през 21 век“. В проекта с научни ръководители Магдалена Михайлова

и Даниела Цветкова
групи по интереси представят своите идеи за  по-чиста околна среда: участниците от паралелките от

профил”Хуманитарен“ са автори на стихотворения, научни есета, разкази на екологична тематика, ученици от паралелките от

профил ”Изкуства” съставят мелодия и текст на песента, а художници подготвят изложба на екологична тема. Проектът
е отличен

със специална награда
.

2004 г. – екипи от НГХНИ работят по Европейска програма ,,Физика на сцената”- ,,Учете и се забавлявайте с нас”. Продължава обогатяването на учебно-дидактическата база в кабинета по физика.

        - организирана общоучилищна изложба по предварително зададена тема ,,Космос”.

      - в гимназията е проведена работна среща с експертите по физика и астрономия от цялата страна, на която е представена работата на учителите Красимира Ангелова и Илка Грънчарова за популяризирането на физиката  и развитие на художествено-творческите заложби на децата чрез  проектоориентираното обучение 

       - награди за работата на екипи  по Образователен проект ,,Жители на далечни светове” и представянето си на Общински преглед ,,Знам, мога, забавлявам се, творя” - ръководители  Илка Грънчарова и  Красимира Ангелова

    2005 г. – Световна година на физиката, посвета на Алберт Айнщайн – работата на учителите и сформираните от тях екипи е подчинена на идеята, че физиката и нейните разнообразни приложения са основна движеща сила на науката и на технологичното развитие.

  - Национална конференция "Информационните технологии в обучението по физика". Представената е обучаваща програма "Механични движения" – автор Искра Иванова и ръководител Красимира Ангелова, която е отличена с грамота на Съюза на физиците в България и Фондация ,,Еврика”. На гимназията е възложено цялостното оформление на всички зали и прилежащите им фоайета. В знак на признание и висока оценка учениците са удостоени с дипломи и грамоти, а техните ръководители Илка Грънчарова и Красимира Ангелова са наградени с участие в едноседмичен пътуващ семинар в Швйцария в рамките на Международната конференция-изложение ,,Наука на сцената» - Церн –2005 г.

 - Международен проект “Форум слънчеви училища" – ръководител Красимира Ангелова. За активно участие и оригинални идеи наши ученици са наградени от Solar Energy NGO, фирма Янадел–Холандия; Денислав  Миевски получава специална индивидуална награда–едноседмична специализация в Германия, ръководителят е удостоен с ,,Грамота” на Министерство на образованието и науката, а за цялостната работа на екипа от организационния комитет е изпратено благодарствено писмо.

      - участие на екип от ученици в общински проект ”Слънчева Варна” под ръководството на Красимира Ангелова с цел проучване и популяризиране на използването на възобновяеми енергийни източници в гр. Варна

       - учителите по физика организират общоучилищна изложба по предварително зададена тема ,,Слънцето само рисува”.

         - награди от Международен конкурс, организиран от ЮНЕСКО: ,,Космосът в нашия живот”- ръководители  Илка Грънчарова и Красимира Ангелова

            2006 г. – награди от конкурс, свързан с работата по образователен проект ,,Слънчево затъмнение – Манавгат – 2006” с ръководители  Илка Грънчарова и Красимира Ангелова

2007 - 2008г.– участие в проект „Лаборатория на природните науки” с ръководители Красимира Ангелова и Павлина Георгиева  и участие в V Национално младежко изложение 

-участие в конкурс „Коперник и хелиоцентризма“ с ръководител Павлина Георгиева: награди за най-добър макет и за презентация за живота на Николай Коперник

  2008-2009г.   отлично представяне  в Националните конкурси “Космосът– настояще и бъдеще на човечеството”   и “Галилей и телескопите” с ръководител Павлина Георгиева

- Павлина Георгиева и Красимира Ангелова участват в обучение в рамките на Българската учителска програма, проведена в Церн, Швйцария.

 - сформиран e  клуб “Сътворение“, който обединява  ученици от различни профили и различни възрасти, организирани от  преподаватели  по физика  и астрономия , философия, български език и литература и  изобразително изкуство. Тема за работа ,,Произход на Вселената”

       - участие на екипите от клуб “Сътворение“ от секция  ,,Физика и астрономия” в Националната конференция „ЦЕРН – в живота и обществото”

2010-2011г.-  отлично представяне  в  конкурс “Човек и космос”

- получени престижни награди във всички направления в Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“

-Клуб ,,Сътворение” работи по тема ,,Произход на живота”

     -тържествено отбелязване на Годината на химията с провеждане на конкурси за компютърна презентация, образователна книжка и портрет на Мария Кюри

    - участие в инициативата „Засади дръвче“ . В двора на гимназията са засадени  дарени от класовете дръвчета и розови храсти

     - начало на  проект „ Цветна дъга“, свързан с естетизиране на учебната среда, съвместно с катедра Философия, ръководители са Магдалена Михайлова, Венета Ковачева и Росица Тодорова

     -успешно представяне във Bottom of FormФестивал на химията “Химията – моят живот, моето бъдеще“

     -стартира образователно-информационна кампания „Бъди в час“

      2011-2012г. -  включване в дейности     по   международен проект “Digital newspaper” като част от eTwinning - общността  на училищата в Европа

     - отлично представяне във фотоконкурс на тема „Полети”, посветен на 12 април – Международен ден на авиацията и космонавтиката

     -  Клуб ,,Сътворение” работи по тема ,,Време и пространство”

     - получени награди за рисунка и литературна творба  в Националния конкурс “Земята-наш дом“, като част от Международен екологичен форум “ Сребърна 2012“

      2012-2013г. –  провеждане на дейности, свързани с   европейската екоинициатива ”Свят, който харесваш, с климат, който харесваш”. Работа  в няколко направления – „Алтернативни горива”, „Парников ефект и глобално затопляне”, „Втори шанс на отпадъците” и “Генномодифицирани организми”

    -начало на участие в проект “SPARE”

    -модернизиране на кабинета по Физика и астрономия

    -успешно участие в Национален конкурс “Водата-извор на живот“

    -награди за рисунки в тематично направление “Водите на България
 

       2013-2014г.-  успешно представяне в Международния конкурс“Аз обичам Черно море“

   - участие в Седмица на медицинската физика в МУ-гр.Варна

   - обновяване на  дейностите на клуб “Сътворение“ на тема“Материя и антиматерия“

   - спечелени награди в конкурса,  посветен на 450  години  от рождението на Галилео Галилей     и    в Националния конкурс“ Водата- извор на живот“ 

   - осъществена онлайн-среща на ученици от гимназията с учени от университета в Кембридж

   - участие в четвърти ученически конкурс“ Химия,  материали, металургия“

  -продължаване на дейностите във връзка с инициативата „Бъди в час“ на тема“Нанотехнологии“ и на проект“Зелена градина“
 

         2014-2015год.

-отбелязване на Международната година на светлината

Клуб „Сътворение“ работи по темата „Магия-Светлина“

Престижни награди от:

-Национален конкурс с международно участие „Аз обичам Черно море“

-Национален конкурс „Светлината и светлинно-базираните технологии“

-Национален конкурс „Идеалът винаги побеждава, стига да е смислен, висок и човечен

-Общински конкурс „Слънцето, Луната, светлината“

-дейности по проект „Зелена приказка“

         2015-2016 г.

- Пета годишна конференция на клуб “Сътворение“ на тема „Магия-Светлина“

Престижни награди от :

-          Международен конкурс за видеофилм по физика на английски език

-          Национален фотоконкурс “Земя“

-          Национален конкурсс международно участие „Аз обичам Черно море“

-          Общински фестивал „Светлината в нас и около нас”, организатор: НАОП „Николай Коперник“ Варна

-          Ученически конкурс“Млад приятел на природата“

-          Участие в Националната конференция по астрономия

 
      2016-2017г.

-дейности от информационната кампания“Бъди в час“  посветени на 120-годишнината  от откриването на явлението радиоактивност.

Престижни награди от:

-Национален конкурс "Космическите отпадъци- от проблема към решението"; събитието е част от инициативата „Варна – Европейска младежка столица”

-Конкурс с международно участие “Аз обичам Черно море

-Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“

организатор: Фондация „ЕВРИКА" с научното ръководство на Института за космически изследвания и технологии към БАН , под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов.

          - Общински конкурс за постер на тема "Медицинска физика – Какво, къде, кога!", организиран от ЦПЛР-НАОП ”Николай Коперник”-Варна

 

2017-2018г.

   -Училищен форум „ ЦЕРН в живота на човека“

Престижни награди от:

-          Национален конкурс с международно участие „Аз обичам Черно море“

-          Национален конкурс“Мария Кюри-150 години от рождението й“, организиран от фондация“Вигория“

-          Национален конкурс  „Независимият от наркотици човек“

-          Национален конкурс «Космосът- настояще и бъдеще на човечеството», организатор фондация „Еврика“

-           Общински конкурс за рисунка и литературно произведение на тема „Изкуството и науката за Космоса“, организиран от НАОП „Н. Коперник“ Варна.

-          Общински конкурс „Мария Кюри-живот, посветен на науката“

-          Общински конкурс за фантастични рисунки, посветен на 100-годишнината  от рождението на Артър Кларк   

-           Деско Николов е удостоен с наградата на  Международна фондация „Св.Св.Кирил и Методи“ за най-добри постижения на учители, които имат съществен принос за създаване на благоприятна учебна среда и с почетна грамота на Съюза на химиците в България

       2018-2019 г.

-дейности от информационната кампания“Бъди в час“  посветени на Европейска инициатива за намаляване на употребата на пластмаси

-Училищен екологичен форум“SOS-пластмаса“

Престижни награди от:

-Национален конкурс с международно участие „Аз обичам Черно море“

-Национален конкурс  „Независимият от наркотици човек“

-Национален конкурс“Алберт Айнщайн- учен, мислител, хуманист“, организиран от фондация“Вигория“

-Празник на химията-Национален конкурс“Вълшебна разходка из 150-годишната таблица на Менделеев“

-Общински фестивал“Човек на Луната“ организиран от НАОП „Н. Коперник“ Варна.