Изложби
   Пленер 2015
Изобразително изкуство
   Гостуваща изложба
Самостоятелна изложба
   Спомен за Мишо
   Сътворението
   Изложба Хармония
   Магия - Светлина                                                    ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

          Светът на изкуството загадъчен, вълнуващ, привличащ.
         Нашите ученици участват в годишни пленери и традиционни
         изложби в намиращия се в училището арт салон Ракурси.

 

      Учители са изтъкнати варненски художници, чиито имена се свързват с национални и международни прояви и награди. Ученически творби се намират в сградите на министерства, университети и институции. Учениците от профил Изобразително изкуство по избор изучават в студиа скулптура, живопис, графика, приложни изкуства и дизайн.
 

Учители:

 


Иван Димитров Вака

 

     
Севдалина Драгнева

 

    
Ивайло ИвановКиро ЯневМина Емилова

Георгиева-Сиракова

 Радослав Радев
 

 
       
 
        Румяна Иванова
      
      Джулиана Вълчева