Изложби
   Пленер 2015
Изобразително изкуство
   Гостуваща изложба
Самостоятелна изложба
   Спомен за Мишо
   Сътворението
   Изложба Хармония
   Магия - Светлина                                                    ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

          Светът на изкуството – загадъчен, вълнуващ, привличащ.
         Нашите ученици участват в годишни пленери и традиционни
         изложби в намиращия се в гимназията арт салон “Ракурси”.

 

      Преподаватели са изтъкнати варненски художници, чиито имена се свързват с национални и международни прояви и награди. Ученически творби се намират в сградите на министерства, университети и институции. Учениците от профил Изкуства - “Изобразително изкуство” по собствено желание работят в студиа по: скулптура, живопис, графика, приложни изкуства и дизайн.
 

Учители:

      
Ангел Ангелов
 

          

            Ивайло Иванов

 Иван Димитров – ВакаКиро ЯневМина Емилова

Георгиева-Сиракова

 Радослав Радев
 

 

                 

             
Румяна Иванова

 

 

 

 

 


 Севдалина Драгнева