Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти


  Физическо възпитание и спорт

 

Веселин Венелинов Аргиров
 

 

Завършил ВИФ "Г.Димитров' сега НСА-учител по физическо възпитание и спорт.

Педагогически стаж-22г. В НГХНИ от 2002г.

Ръководител на секция-волейбол в училище

 

.