Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти


  Физическо възпитание и спорт

                                               Радостин Мирославов Шишков

                       
                           Роден в град Каварна.

            -Завършил бакалавърска степен във Великотърновски университет  Св. св.  Кирил и Методий през  2014 г. със специалност Теория и методика на физическото възпитание

            -Завършил магистърска степен през 2018 в Шуменски университет Константин Преславски                                                      

          - Работи в сферата на образованието от 2014 г.

          - От 2017 учител по физическо възпитание и спорт в СУ за ХНИ Константин Преславски