Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти

 

 Катедра музика
  Концерти / Конкурси
 

 К о л е д е н    к о н ц е р т    2012 г.

  

"Шопски танц"- хореография Теодора Христова

изп. Представителен фолклорен ансамбъл при НГХНИ "К.Преславски"
 2