Уважаеми седмокласници, във връзка с държавния прием за учебната 2022/2023 г. в паралелки с проверка на способностите по изкуства и спорт, ви предлагаме безплатни консултации през месец май, които да подпомогнат вашата подготовка.

 

График за консултации по МУЗИКА

за прием след завършен седми клас в паралелка с профил „Музика“

 

Дата

Час

Учител

03.05. вторник

10:00 – 11:00 /  15:00 – 16:00

ВенелинМутафчиев

04.05. сряда

10:00 – 11:00 / 15:00 – 16:00

ВенелинМутафчиев / ПетяДрагнева

05.05. четвъртък

10:00 – 11:00 / 15:00 – 16:00

ГалинГанчев /КрасимираВерчева

09.05. понеделник

10:00 – 11:00 / 15:00 – 16:00

ДаринаДокторова / ГалинГанчев

10.05. вторник

10:00 – 11:00 / 15:00 – 16:00

ДрагниДрагнев / ГерганаГеоргиева

11.05. сряда

10:00 – 11:00 / 15:00 – 16:00

Мария Русева / ПетяДрагнева

12.05. четвъртък

10:00 – 11:00 / 15:00 – 16:00

РосицаМалчева / МарияРусева

13.05. петък

10:00 – 11:00 / 15:00 – 16:00

ДрагниДрагнев / КрасимираВерчева

16.05. понеделник

10:00 – 11:00 / 15:00 – 16:00

ДаринаДокторова /Иванна Стефанова

17.05. вторник

10:00 – 11:00 / 15:00 – 16:00

РосицаМалчева / ГерганаГеоргиева

19.05. четвъртък

10:00 – 11:00 / 15:00 – 16:00

РосицаМалчева / МарияРусева

 

 

График за консултации по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

за прием след завършен седми клас в паралелка с профил „Изобразително изкуство“

 

Дата

Час

Учител

03.05. вторник

11:00 – 12:00 / 17:00 – 18:00

Мина Сиракова / Иван Димитров

04.05. сряда

10:00 – 11:00 / 14:00 – 15:00

Ивайло Иванов / Мина Сиракова

05.05. четвъртък

11:00 – 10:00 / 17:00 – 18:00

Джулиана Вълчева / Ивайло Иванов

09.05. понеделник

11:00 – 12:00 / 14:00 – 15:00

Иван Димитров / Джулиана Вълчева

10.05. вторник

11:00 – 12:00 / 17:00 – 18:00

Мина Сиракова / Иван Димитров

11.05. сряда

10:00 – 11:00 / 14:00 – 15:00

Ивайло Иванов / Мина Сиракова

12.05. четвъртък

11:00 – 12:00

Джулиана Вълчева

13.05. петък

11:00 – 12:00 / 15:00 – 16:00

Иван Димитрова / Ивайло Иванов

16.05. понеделник

14:00 – 15:00

Джулиана Вълчева

 

 

График за консултации по ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ, МУЗИКА

за прием след завършен седми клас в паралелка с професия„Танцьор“

 

Дата

Час

Учител

03.05. вторник

10:00 – 11:00 / 17:00 – 18:00

Стела Филипова / Дилян Галев

04.05. сряда

11:00 – 12:00 / 16:45 – 17:45

Ивайло Иванов / Стела Филипова

05.05. четвъртък

11:00 – 12:00 / 12:00 – 13:00

Ивайло Иванов / Павлета Христова

09.05. понеделник

16:40 – 17:40 / 17:40 – 18:40

Стефани Петрова / Йоанна Ангелова

10.05. вторник

10:00 – 11:00 / 11:00 – 12:00

Стела Филипова / Стефани Петрова

11.05. сряда

11:00 – 12:00 / 16:40 – 17:40

Диляна Панева / Стела Филипова

12.05. четвъртък

09:00 – 10:00 / 17:00 – 18:00

Йоанна Ангелова / Диляна Панева

13.05. петък

10:00 – 11:00 / 17:45 – 18:45

Румен Радев / Павлета христова

16.05. понеделник

16:40 – 17:40 / 17:40 – 18:40

Румен Радев / Йоанна Ангелова

17.05. вторник

10:00 – 11:00 / 17:00 – 18:00

Павлета Христова / Дилян Галев

18.05. сряда

10:00 – 11:00 / 17:00 – 18:00

Павлета Христова / Милен Гроздев

19.05. четвъртък

09:00 – 10:00 / 11:00 – 12:00

Йоанна Ангелова / Милен Гроздев