+ Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
  Седмична програма
  Графици
  Ваканции и смени
 Дневно разписание
  НВО и ДЗИ
 Олимпиади/конкурси
 Спортен календар
 Стипендии
 Учебници
 Униформи
 Школи и курсове
  Школо.бг

            
                        

           , 16.03.2020 .

                                                      

1.         08.00 - 08.30                                                    12.40 13.10

2.         08.40 09.10                                                    13.20 13.50

3.         09.20 09.50                                                    14.00 14.30

4.         10.00 10.30                                                    14.40 15.10

5.         10.40 11.10                                                    15.20 15.50

6.         11.20 11.50                                                    16.00 16.30

7.         12.00 12.30                                                    16.40 17.10

8.         12.40 13.10                                                    17.20 17.50

  Всички новини