+ Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти Карта на сайта
  Седмична програма
  Графици
  Ваканции и смени
 Дневно разписание
  НВО и ДЗИ
 Олимпиади/конкурси
 Стипендии
 Учебници
 Униформи
 Школи и курсове
 Електронен дневник


 

 

 

 

 
 
 


 

 

КОНСУЛТАЦИИ
за кандидатстващите в осми клас  


 

 


  
Прием след завършен VII клас в профил "Музика"

 

 

 

 Всички новини