Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет
   Хуманитарен "БЕЛ" 
    Хуманитарен 
  
 Хуманитарен 
    Хуманитарен
  Изкуства "Музика" 
   Изкуства "Хореография"

 

                       

Хуманитарен – “Български език и литература” – VIII – XII клас

   След завършен VII клас учениците продължават обучението си в гимназията, без да полагат приемни изпити.
   Интензивното изучаване на чужд език /
немски / започва в V клас,  а в VIII клас обучението по чужд език е с хорариум 20 часа седмично. Задължително в V клас се въвежда и втори чужд език.

Хуманитарен – “История и цивилизация” – VIII – XII клас

  Приемът се осъществява след завършен VII клас. Интензивното изучаване на чужд език /английски език/ с хорариум 20 часа седмично. В IX клас се въвежда изучаване на ІІ чужд език в зависимост от желанието на учениците и възможностите на училището.
  Изучаването на класически езици /старогръцки, латински и старобългарски/ дава възможност за по-задълбочено вникване в историята на древните цивилизации.

Изкуства – “Изобразително изкуство” – VIII – XII клас

    Приетите ученици изучават интензивно І чужд език /английски/.
   В IX клас се въвежда изучаване на ІІ чужд език. Обучението в този профил дава възможност на учениците да работят в студиа по: скулптура, живопис, графика, приложни изкуства и дизайн.

 

       Чуждоезиков - ,,Съвременни и класически езици” – VIII – XII клас

    Приетите ученици изучават интензивно немски език

 


 

Хуманитарен – “Български език и литература” – V – XII клас

     Интензивното изучаване на английски език.

 

Изкуства – ,,Хореография” – V – XII клас

   Приетите ученици изучават интензивно английски език.                                                            Изкуства – “Музика” – V – XII клас

  Учебната програма предвижда индивидуално обучение по музикален инструмент: гъдулка, гайда, кавал, тамбура и вокално пеене по избор и задължително индивидуално обучение по пиано.

 

 Изкуства  – "Изобразително изкуство" – V – XII клас

Приетите ученици изучават интензивно  рисуване и живопис.