Начало Новини Прием Учебни профили Катедри Контакт Награди Реализация Настоятелство
 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ приложение 1
 Указание за подготовка на офертата - приложение 2
 Oферта - приложение 3
 Декларация - приложение 4
 Декларация - приложение 5
 Декларация - приложение 6
 Декларация - приложение 7
 Декларация - приложение 8
 Предлагана цена - приложение 9
 Предложение за изпълнение на поръчката - приложение 10
 Приложение 11 - списък
 Декларация - приложение 12
 Проект на договор за доставка - приложение 13

 Протокол

 


Процедура за възлагане на обществена поръчка

 

с предмет „Доставка и монтаж на ДЮШЕМЕ за нуждите на НГХНИ „Константин Преславски” – Варна, в изпълнение на Национална програма „Модернизация на материалната база в училище” за 2014 г., Модул „Подобряване на училищната среда”

  идентификационен номер в РОП 9036420