СЪОБЩЕНИЕ

            На основание чл. 104, ал. 2 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

ОБЯВЯВАМ

           

Свободни места в СУ за ХНИ „Константин Преславски“ – Варна за учебната 2019/2020 към 13.09.2019г.,  както следва:

паралелка

профил/професия/разширена подготовка

брой места

VIIIз

профил „Музика“

6

IХж

професия “Танцьор“, специалност „Модерен танц“

1

IХз

профил „Музика“

5

Xв

профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на АЕ

1

Xг

профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на НЕ

2

Xж

професия “Танцьор“, специалност „Модерен танц“

3

X

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на НЕ

3

X

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на АЕ

4

X

профил „Хуманитарен“ /ИЦ/ с интензивно изучаване на АЕ

3

X

профил „Чуждоезиков“ с интензивно изучаване на НЕ

6

X

профил „Изкуства“, /Хореография/

3

X

профил „Изкуства“ /Музика/

5

X

профил „Изкуства“ /Изобразително изкуство/ с интензивно изучаване на АЕ

2

XIIб

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на АЕ

6

XIIв

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на НЕ

2

XIIг

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на АЕ

1

XIIд

профил „Хуманитарен“ /ИЦ/ с интензивно изучаване на АЕ

2

XIIе

профил „Чуждоезиков“ с интензивно изучаване на НЕ

4

XIIж

профил „Изкуства“ /Хореография/

2

XIIз

профил „Изкуства“ /Музика/

6

ХIIи

профил „Изкуства“ /Изобразително изкуство/ с интензивно изучаване на АЕ

3

ХIIк

профил „Изкуства“ /Изобразително изкуство/

2