СЪОБЩЕНИЕ

            На основание чл. 104, ал. 2 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

ОБЯВЯВА

Свободни места в СУ за ХНИ „Константин Преславски“ – Варна за учебната 2019/2020 към 06.03.2020 г.,  както следва: 
 

паралелка 

профил/професия/разширена подготовка 

брой места 

VIII

профил „Обществени науки“ с интензивно изучаване на НЕ 

VIIIж 

професия “Танцьор“, специалност „Модерен танц“ 

2 

VIIIз 

профил „Музика“ 

        1

IXе 

профил „Обществени науки“ с интензивно изучаване на НЕ 

IХж 

професия “Танцьор“, специалност „Модерен танц“ 

IХж 

професия “Танцьор“, специалност „Български танци“ 

IХз 

профил „Музика“ 

4 

Xв 

профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на АЕ 

Xг 

профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на НЕ 

Xж 

професия “Танцьор“, специалност „Модерен танц“ 

Xж 

професия “Танцьор“, специалност „Български танци“ 

Xз 

профил „Музика“ 

Xи 

профил „Изобразително изкуство“ 

XIа 

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на НЕ 

XIв 

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на АЕ 

XIд 

профил „Хуманитарен“ /ИЦ/ с интензивно изучаване на АЕ 

XIе 

профил „Чуждоезиков“ с интензивно изучаване на НЕ 

XIж 

профил „Изкуства“, /Хореография/ 

XIз 

профил „Изкуства“ /Музика/ 

XIи 

профил „Изкуства“ /Изобразително изкуство/ с интензивно изучаване на АЕ 

XIIб 

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на АЕ 

XIIв 

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на НЕ 

XIIг 

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на АЕ 

5 

XIIд 

профил „Хуманитарен“ /ИЦ/ с интензивно изучаване на АЕ 

XIIе 

профил „Чуждоезиков“ с интензивно изучаване на НЕ 

XIIж 

профил „Изкуства“ /Хореография/ 

XIIз 

профил „Изкуства“ /Музика/ 

ХIIи 

профил „Изкуства“ /Изобразително изкуство/ с интензивно изучаване на АЕ 

ХIIк 

профил „Изкуства“ /Изобразително изкуство/ 

      В случай, че постъпилите заявления за записване в VIII клас са повече от свободните места в съответната паралелка, кандидатите се подреждат съобразно бал, образуван съгласно заповед № РД 06-479/19.04.2019 г. на началника на РУО – Варна. Когато подреждането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на свободните места се прилага чл. 59 от Наредба № 10 от 01.09.2019 г. за организация на дейностите в училищното образование.