СЪОБЩЕНИЕ

           

          СУ за ХНИ „Константин Преславски“ – Варна, на основание чл. 104, ал. 2 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

ОБЯВЯВА

Свободни места в СУ за ХНИ „Константин Преславски“ – Варна

за учебната 2020/2021 към 18.09.2020 г.,  както следва:

 

паралелка

профил/професия

брой места

IХа

профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на АЕ

1

IХв

профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на НЕ

1

IХe

профил „Обществени науки“ с интензивно изучаване на НЕ

1

IХз

профил „Музика“

2

Хб

профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на АЕ

1

Хг

профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на НЕ

1

Хж

професия “Танцьор“, специалност „Модерен танц“

1

Хж

професия “Танцьор“, специалност „Български танци“

1

Хз

профил „Музика“

4

X

профил „Обществени науки“ с интензивно изучаване на АЕ

1

X

професия “Танцьор“, специалност „Модерен танц“

4

X

професия “Танцьор“, специалност „Български танци“

1

X

профил „Музика“

3

X

профил „Изобразително изкуство“ с интензивно изучаване на АЕ

1

XI

профил „Хуманитарен“ (БЕЛ) с интензивно изучаване на НЕ

3

XI

профил „Хуманитарен“ (БЕЛ) с интензивно изучаване на АЕ

3

XI

профил „Хуманитарен“ (ИЦ) с интензивно изучаване на АЕ

3

XI

профил „Чуждоезиков“ с интензивно изучаване на НЕ

6

XI

профил „Изкуства“, (Хореография)

4

XIIз

профил „Изкуства“ (Музика)

7

XIIи

профил „Изкуства“ (Изобразително изкуство) с интензивно изучаване на АЕ

2

          Заявления за заемане на свободните места се подават в СУ за ХНИ „Константин Преславски“ – Варна, ул. „Атанас Георгиев“ 20, стая 214, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа.

            В случай, че постъпилите заявления за записване в VIII клас са повече от свободните места в съответната паралелка, кандидатите се подреждат съобразно бал, образуван съгласно заповед № РД 06-479/19.04.2019 г. на началника на РУО – Варна. Когато подреждането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на свободните места се прилага чл. 59 от Наредба № 10 от 01.09.2019 г. за организация на дейностите в училищното образование.