СЪОБЩЕНИЕ

            На основание чл. 104, ал. 2 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

ОБЯВЯВАМ

            Свободни места в СУ за ХНИ „Константин Преславски“ – Варна за учебната 2018/2019 към 09.04.2019г.,  както следва:

паралелка

профил/професия/разширена подготовка

брой места

VIIв

Разширена подготовка по изобразително изкуство

1

VIIг

Разширена подготовка по музика

1

VIIIв

профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на АЕ

1

VIIIд

профил „Обществени науки“ с интензивно изучаване на АЕ

1

VIIIж

професия “Танцьор“, специалност „Модерен танц“

1

VIIIз

профил „Музика“

5

IXг

профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на НЕ

1

IXд

профил „Обществени науки“ с интензивно изучаване на АЕ

1

IXе

профил „Обществени науки“ с интензивно изучаване на НЕ

1

IXж

професия “Танцьор“, специалност „Модерен танц“

3

IXз

профил „Музика“

1

Xа

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на НЕ

3

Xв

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на АЕ

4

Xг

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на АЕ

1

Xд

профил „Хуманитарен“ /ИЦ/ с интензивно изучаване на АЕ

3

Xе

профил „Чуждоезиков“ с интензивно изучаване на НЕ

5

Xж

профил „Изкуства“, /Хореография/

3

Xз

профил „Изкуства“ /Музика/

5

Xи

профил „Изкуства“ /Изобразително изкуство/ с интензивно изучаване на АЕ

2

XIб

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на АЕ

6

XIв

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на НЕ

2

XIг

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на АЕ

1

XIд

профил „Хуманитарен“ /ИЦ/ с интензивно изучаване на АЕ

2

XIе

профил „Чуждоезиков“ с интензивно изучаване на НЕ

4

XIж

профил „Изкуства“ /Хореография/

2

XIз

профил „Изкуства“ /Музика/

4

ХIи

профил „Изкуства“ /Изобразително изкуство/ с интензивно изучаване на АЕ

3

ХIк

профил „Изкуства“ /Изобразително изкуство/

2

XIIа

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на АЕ

5

XIIб

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на АЕ

2

XIIв

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на НЕ

6

XIIг

профил „Хуманитарен“ /ИЦ/ с интензивно изучаване на АЕ

1

XIIе

профил „Изкуства“ /Изобразително изкуство/ с интензивно изучаване на АЕ

5

XIIж

профил „Изкуства“ /Хореография/

2

XIIз

профил „Изкуства“ /Музика/

1