СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА "КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" - ВАРНА
К Л А С И Р А Н Е
на учениците,
подали заявление за записване след IV клас
по училищния план-прием
на СУ за ХНИ "К. Преславски" за учебната 2019/2020 г.
 в паралелката с разширена подготовка
по български език и литература 
свободни места преди второ класиране - 6 (шест)
 
 
вх. номер желание НВО оценки от удост. за ІV кл. оценки от удост. за ІV кл. точки БАЛ
БЕЛ мат. БЕЛ мат. БЕЛ мат.
Класирани ученици за записване:
1 4929 1 100 100 6 6 50 50 400
2 5537 1 100 95 6 6 50 50 395
3 4698 1 90 95 6 6 50 50 375
4 4811 1 90 95 6 6 50 50 375
5 4903 1 85 100 6 6 50 50 370
6 5543 1 100 80 6 5 50 39 369
Резерви:
1 4879 1 80 100 6 6 50 50 360
2 4782 1 80 100 6 6 50 50 360
3 4745 1 85 100 6 5 50 39 359
4 5531 1 90 90 5 6 39 50 359
5 4701 1 95 80 6 5 50 39 359
6 5536 1 95 90 5 5 39 39 358
7 4783 1 80 95 6 6 50 50 355
8 5540 1 80 90 6 6 50 50 350
9 5544 1 80 90 6 6 50 50 350
10 4733 2 90 70 6 6 50 50 350
11 4810 5 80 85 6 6 50 50 345
12 5532 3 75 90 6 6 50 50 340
13 4991 1 70 100 6 6 50 50 340
14 4950 2 90 70 6 5 50 39 339
15 4723 5 85 80 6 5 50 39 339
16 4831 2 75 95 5 6 39 50 334
17 4888 3 90 65 6 5 50 39 334
18 4861 1 85 75 5 6 39 50 334
19 4907 1 85 65 6 5 50 39 324
20 4887 3 75 75 5 5 39 39 303
21 4742 2 70 85 5 5 39 39 303
22 4739 2 95 45 5 4 39 26 300
23 4968 1 70 70 6 5 50 39 299
24 5538 1 75 60 6 5 50 39 299
25 4829 2 70 75 5 5 39 39 293
26 4874 2 75 85 4 4 26 26 287
27 5575 2 80 70 4 4 26 26 282
28 4780 3 85 60 4 4 26 26 282
29 4692 2 85 45 5 4 39 26 280
30 5530 1 70 75 4 4 26 26 267
31 4704 5 55 45 4 3 26 15 196
32 4948 5 0 0 4 4 26 26 52

                 Директор:      Емил Груев

 


 

                     СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА "КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" - ВАРНА
К Л А С И Р А Н Е
на учениците,
подали заявление за записване след IV клас
по училищния план-прием
на СУ за ХНИ "К. Преславски" за учебната 2019/2020 г.
          в паралелката с разширена подготовка по изобразително изкуство и музика (група изобразително изкуство)
свободни места преди второ класиране - 5 (пет) 
 
вх. номер желание НВО оценки от удост. за ІV кл. оценки от удост. за ІV кл. точки БАЛ
БЕЛ мат. ИИ мат. ИИ
Класирани ученици за записване:
1 4870 (близнак) 1 95 6 6 50 50 390
2 4876 1 90 6 6 50 50 380
3 4872 1 85 6 6 50 50 370
4 4888 2 90 5 6 39 50 369
5 4950 1 90 5 6 39 50 369
Резерви:
1 4739 1 95 4 6 26 50 366
2 4782 2 80 6 6 50 50 360
3 5540 2 80 6 6 50 50 360
4 5539 1 80 6 6 50 50 360
5 4810 2 80 6 6 50 50 360
6 4712 1 80 6 6 50 50 360
7 4723 1 85 5 6 39 50 359
8 4831 1 75 6 6 50 50 350
9 5538 2 75 5 6 39 50 350
10 4780 1 85 4 6 26 50 346
11 4877 1 85 4 6 26 50 346
12 4692 1 85 4 6 26 50 346
13 4991 2 70 6 6 50 50 340
14 4871 2 70 6 6 50 50 340
15 4887 2 75 5 6 39 50 339
16 4968 2 70 5 6 39 50 329
17 5541 2 65 4 6 26 50 306
18 4704 1 55 3 6 15 50 275
19 4948 3 0 4 6 26 50 176
             
  Директор: Емил Груев        

 


СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА "КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" - ВАРНА
К Л А С И Р А Н Е
на учениците,
подали заявление за записване след IV клас по училищния план-прием
на СУ за ХНИ "К. Преславски" за учебната 2019/2020 г.
 в паралелката с разширена подготовка по изобразително изкуство и музика (група музика)
свободни места преди второ класиране - 1 (едно)
 
вх. номер желание НВО оценки от удост. за ІV кл. оценки от удост. за ІV кл. точки БАЛ
БЕЛ мат. муз мат. муз
Класирани ученици за записване:
1 4722 1 95 6 6 50 50 390
2 4871 (близнак) 1 70 6 6 50 50 340
Резерви:
1 4888 1 90 5 6 39 50 369
2 4990 3 90 5 6 39 50 369
3 4784 1 95 4 6 26 50 366
4 4810 1 80 6 6 50 50 360
5 4723 2 85 5 6 50 50 370
6 4831 5 75 6 6 50 50 350
7 5532 2 75 6 6 50 50 350
8 4887 1 75 5 6 39 50 339
9 4694 2 75 5 6 39 50 339
10 4968 5 70 5 6 39 50 329
11 4829 3 70 5 6 39 50 329
12 4692 3 85 4 5 26 39 313
13 4780 2 85 4 5 26 39 313
14 5541 1 65 4 6 26 50 306
15 4874 1 75 4 5 26 39 293
16 4704 2 55 3 6 15 50 275
17 4948 4 0 4 6 26 50 176
                 
  Директор: Емил Груев

 


СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА "КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" - ВАРНА
К Л А С И Р А Н Е
на учениците,
подали заявление за записване след IV клас по училищния план-прием
на СУ за ХНИ "К. Преславски" за учебната 2019/2020 г.
в паралелката с подготовка по хореография 
(група - български танци)  
свободни места преди второ класиране - 3 (три)
 
вх. номер желание НВО оценки от удост. за ІV кл. оценки от удост. за ІV кл. точки БАЛ
БЕЛ физ. муз физ. муз
Класирани ученици за записване:
1 5531 2 90 6 6 50 50 380
2 4784 2 95 5 6 39 50 368
3 4810 3 80 6 6 50 50 360
Резерви:
1 4969 1 80 6 6 50 50 360
2 5542 1 80 6 6 50 50 360
3 4733 3 90 6 5 50 39 358
4 4990 1 90 5 6 39 50 358
5 4831 3 75 6 6 50 50 350
6 4694 1 75 6 6 50 50 350
7 5538 3 75 6 6 50 50 350
8 4780 4 85 6 5 50 39 348
9 4692 4 85 6 5 50 39 348
10 4829 4 70 6 6 50 50 340
11 4968 4 70 6 6 50 50 340
12 5532 1 75 5 6 39 50 328
13 4874 4 75 6 5 50 39 328
14 5541 3 65 5 6 39 50 308
15 4704 3 55 4 6 26 50 262
16 4948 2 0 6 6 50 50 200
                 
  Директор: Емил Груев

 


 

 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА "КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" - ВАРНА

К Л А С И Р А Н Е
на учениците,
подали заявление за записване след IV клас по училищния план-прием
на СУ за ХНИ "К. Преславски" за учебната 2019/2020 г.
в паралелката с подготовка по хореография  (група - модерен танц)  
свободни места преди второ класиране - 3 (три)
 
вх. номер желание НВО оценки от удост. за ІV кл. оценки от удост. за ІV кл. точки БАЛ
БЕЛ физ. муз физ. муз
Класирани ученици за записване:
1 4723 3 85 6 6 50 50 370
2 4712 2 80 6 6 50 50 360
3 4733 1 90 6 5 50 39 358
Резерви:
1 4990 2 90 5 6 39 50 358
2 4831 4 75 6 6 50 50 350
3 4780 5 85 6 5 50 39 348
4 4991 3 70 6 6 50 50 340
5 4829 1 70 6 6 50 50 340
6 5530 2 70 6 6 50 50 340
7 4968 3 70 6 6 50 50 340
8 5532 4 75 5 6 39 50 328
9 4874 3 75 6 5 50 39 328
10 4742 1 70 5 5 39 39 296
11 4704 4 55 4 6 26 50 262
12 4948 1 0 6 6 50 50 200
                 
  Директор: Емил Груев