Правна рамка
     Покани
     Решения
     Отчети
 

    Съставът на Обществения съвет към СУ за ХНИ „Константин Преславски” – Варна е определен със заповеди № РД 05-1223/22.12.2016 г., № РД 05-898/29.11.2017 г. и № РД 05-440/22.10.2018 г. на директора на училището, състои се от девет основни членове (седем представители на родителите, един представител на Община Варна и един представител на работодателите) седем резервни членове и е с мандат от 22.12.2016 г. до 22.12.2019 г.