Актуално + Дейности Документи Прием Летописна книга  Структура Контакти Карта на сайта


 

СУ за ХНИ "Константин Преславски" има следното инвестиционно намерение:

Строеж на сграда за учебни танцови зали и топла връзка към СУ за ХНИ "Константин Преславски", находяща се в УПИ I "за хуманитарна гимназия", кв. 410 по плана на 4-ти м.р., р-н "Одесос", общ. Варна - етапно изпълнение.

Показатели на новата сграда:

ЗП /етап 1/- 208,42 кв.м.

РЗП /етап 1/ - 833,68 кв.м.

ЗП /етап 2/ - 84,67 кв.м.

РЗП /етап 2/ - 120,67 кв.м.

Ситуационно Сградата за УЧЕБНИ ТАНЦОВИ ЗАЛИ (1 етап) се разполага в близост до улица „ген. Радко Димитриев“ на отстояние 1,4м от нея, в северозападния край на имота. Северно от нея е разположена съществуваща жилищна сграда на 4 етажа, като партера е обществено обслужващ. При спазване на нормативно отстояние мин. 3м или 1/3H за странична регулация към жилищен имот и отстояние на проектната сграда от 5м се доказва търсената кота от 14м височина на сградата. От изток проектната сграда е на отстояние 6,8м и 12,05 от съществуващото тяло на СУ за ХНИ с ид. №10135.1504.35.1, което е на 4 нива, но при първо ниво няма класни стаи, а само танцови и въпреки по-благоприятната страна на съществуващата сграда, учебни зали няма да бъдат засенчени.