Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти


      Учебници 2018 / 2019г.

9 А,Б,В,Г,Д,Е,И

Химия и опазване на околната среда за 8 клас

/или първа част за 9 клас при обучение с  интензивно изучаване на чужд език/

и  Химия и опазване на околната среда за 9 клас  при обучение с интензивно изучаване на чужд език- втора  част

/и двата учебника/

  

Митка Павлова

 

„Педагог-6“

 

2018

9 Ж,З

 

Химия и опазване на околната среда

Втора част за 9клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Митка Павлова

 

„Педагог-6“

 

2018

9 А,Б,В,Г,Д,Е,И

Физика и астрономия за 9 клас за профилирано и професионално образование при интензивно изучаване на чужд език

Максим Максимов и Ивелина Димитрова

„Булвест 2000“

 

2018

9 Ж,З

Физика и астрономия - втора част за 9 клас при обучение с  интензивно изучаване на чужд език

Максим Максимов и Ивелина Димитрова

„Булвест 2000“

 

2018

 

За IX ж, з клас - История и цивилизации за 9. клас, автори: Михаил Груев, Борис Стоянов, Кирил Славчев, Явор Сидеров, изд. „Просвета София“ АД.

  За IX а, б, в, г, д, е клас - История и цивилизации за 8. клас, автори: Борислав Гаврилов, Кирил Славчев, Бистра Стоименова, изд. „Просвета София“ АД + История и цивилизации за 9. клас, автори: Михаил Груев, Борис Стоянов, Кирил Славчев, Явор Сидеров, изд. „Просвета София“ АД /и двата учебника заедно!/

 

 


 

Одобрени учебници и издателства за  IX клас:

  

1.   Български език – издателство „БГ учебник“, 2018 г., автори П. Маркова и колектив.

2.   Литература – издателство „БГ учебник“, 2018 г., автори Иван Инев и колектив.

3.  Френски език – издателство „Клет България” ООД, Учебник „Vite! Pour lа Bulgarie”, A1, Partie 1, автори Ана Мария Крими, Домитил Хатюл, Вяра Любенова, Людмила Гълъбова

4.   Английски език:

9 клас профилирана подготовка - Focus for Bulgaria В1 part 1, автори Sue Kay,Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Beata Trapnell, издателство „Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО”, 2018 г.;
               –     9 клас непрофилирана подготовка - Focus for Bulgaria В1.1, автори Sue Kay Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, издателство „Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО”, 2018 г.;
                   9 клас II чужд език - Focus for Bulgaria А1, автори Patricia Reily, Marta Uminska, Bartosz Michalowski,издателство „Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО”, 2018 г.

5.   Немски език 9 а, д, и клас – II чужд език – Schritte international neu A1, издателство „Eдюкейшънъл център” ЕООД, 2017 г., автори Daniela Niebisch Sylvette, Penning-Hiemstra, Franz Specht; 9 е,г клас – I чужд език – Aspekte junior für Bulgarien B1 Band1, издателство „Klett”, 2018 г., автори Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag.

6.   Италиански език – издателство „Едюкейшънъл Център“ ЕООД, Nuovo Progetto Italiano – А1, автори T.Марин, С.Манйели.

7.   Руски език – издателство „Просвета – София“ АД, автори Антония Радкова и Анна Деянова Атанасова – „Привет“ 9 клас.

8.   История и цивилизация – по рамков учебен план, чл. 12, ал. 2, т. 5-14, т. 16-18, т. 20-21 от Наредба № 4/30.11.2015 г. – издателство „Просвета София“ АД, автори Михаил Груев и колектив и по рамков учебен план, чл. 12, ал. 2, т. 2, 3, 4, 22 от Наредба № 4/30.11.2015 г. – издателство ИК „Анубис“ ООД, автори Христо Матанов и колектив.

9.   География и икономикаIX а, б, д, и – издателство ИК „Анубис“ ООД, автори проф. Антон Попов и колектив, IX в, г, е – издателство „Булвест 2000“ ООД, автори Румен Пенин и колектив, IX ж, з – издателство ИК „Анубис“ ООД, автори проф. Антон Попов и колектив.

10.    Философия – издателство СД „Педагог 6“, автори Галя Герчева-Нестерова, Райна Димитрова, Бойчо Бойчев, Румяна Тултукова.

11.    Математика – издателство „Архимед“ ЕООД, 2018, автори Мая Алашка, Райна Алашка, Георги Иванов.

12.    Информационни технологии – издателство „Изкуства, 2018, автори Коста Гъров, Стефка Анева, Генчо Стоицов, Елена Тодорова, Димитър Данаилов.

13.    Химия и опазване на околната среда – издателство „Педагог 6“, автори Митка Павлова и колектив.

14.    Физика и астрономия – издателство „Булвест 2000“, автори Максим Максимов и Ивелина Димитрова.

15.    Биология и здравно осигуряване – издателство „Булвест 2000“, автори Владимир Овчаров и колектив.

16.    Музика – издателство „Просвета“ основано 1945, 2018 г., автори Лозанка Пенчева и колектив.

17.    Изобразително изкуство – издателство издателство ИК „Анубис“ ООД, автори Бисер Дамянов, Огнян Занков, Анна Генчева.