УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕТО

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

  

Учебници по български език и литература

и по старобългарски език

за учебната 2019/2020 година

 

Клас, паралел-ка

Название на учебника

Название на учебната тетрадка/пособие

Издателство и година

Име на автора

/колектива/

5

Български език за 5. клас

 

„Просвета 1945”

В. Михайлова и колектив

5

 

Правила, задачи и тестове по български език за 5. клас

„Калоянов”, 2016

Донка Кънева

5

Литература за 5. клас

 

„Анубис”

Клео Протохристова и колектив

6

Български език за 6. клас

Работни листове по български език

„Булвест 2000”, 2017

Ангел Петров и колектив

6

 

Български език. Правила, задачи, тестове за 6. клас

„Калоянов”, 2017

Донка Кънева

6

Литература за 6. клас

 

„Анубис”, 2017

Клео Протохристова и колектив

6

 

Христоматия по литература за външно оценяване 7 клас

„БГ учебник”, 2019

 

6

 

Учебно помагало по литература за 6. клас

„Калоянов”, 2017

Донка Кънева

6

ИП

Тестове по български език и литература за 6. клас

„Веди”, 2017

Е. Митева и колектив

7

Български език за 7. клас

 

БГ учебник

Иван Инев и колектив

7

 

Учебно помагало по български език за 7 клас

„Калоянов” 2018

Донка Кънева

7

 

Тренировъчни тестове по български език за 7. клас

„Просвета”

Нели Дамянова и Цветелина Георгиева

7

Литература за 7. клас

 

БГ учебник

Иван Инев и колектив

7

 

Христоматия по литература за външно оценяване

7 клас

„БГ учебник”

 

7

 

Учебно помагало по литература за 7. клас

„Калоянов” 2018

Донка Кънева

7

 

Примерни тестове по български език и литература

„БГ учебник” 2018

Таня Петрова, Катерина Иванова, Илвие Конедарева, Божидар Георгиев

7

 

Подготовка за външно оценяване. Български език и литература

„Регалия 6”

Лалка Георгиева

8

Български език за 8. клас

 

БГ учебник

Петя Маркова и колектив

8

Литература за 8. клас

 

„Булвест 2000”

Илияна Кръстева и колектив

8

Старобългарски език за X клас на НГДЕК

 

„Народна просвета”, 1987 г.

Иван Добрев и колектив

9

Български език за 9. клас

 

БГ учебник

Петя Маркова и колектив

9 д, е, з, и

Български език за 9. клас

 

„Просвета”

В. Михайлова и колектив

9

Литература за 9. клас

Христоматия по литература

БГ учебник

Иван Инев и колектив

9 д, е, з, и

Литература за 9. клас

 

„Скорпио”

С. Хаджикосев и колектив

9

Старобългарски език за Х клас на НГДЕК

 

„Народна просвета”, 1987 г.

Иван Добрев и колектив

10

Български език за 10. клас

 

БГ учебник

Петя Маркова и колектив

10

Литература за 10. клас

 

БГ учебник

Иван Инев и колектив

10

 

Христоматия по литература

БГ учебник

 

10

Старобългарски език за XI клас на НГДЕК

 

„Просвета”, 1991 г.

Живка Икономова и колектив

11

Български език за 11. клас

 

„Д-р Ив. Богоров”,

2001-2016 г., ЗП и ПП

Милена Васева и колектив

11

Литература

за 11. клас

 

„Булвест 2000”, 2002-2016 г.,

ЗП и ПП

М. Герджикова

и колектив

11

 

Христоматия по литература

за 11. клас

„Булвест 2000”, 2002 г.

Е. Костадинова

и колектив

12

Български език за 12. клас

 

„Д-р Ив. Богоров”, 2002-2016 г., ЗП

Милена Васева и колектив

12

Литература

за 12. клас

 

„Булвест 2000”, 2002-2016 г.

Илияна Кръстева и колектив

12

 

Христоматия по литература

за 12. клас

 

„Булвест 2000”,

 

12

 

Помагало „Българската литература за матура”, 4. част (От Ботев до Талев)

ИК „Кръгозор”

София Тодорова и Иван Велчев

 

Забележки:

1. Учебниците по БЕЛ за 5.-7. клас са безплатни и са осигурени от училището. Учениците закупуват само учебните тетрадки по български език и помагалата.

2. Учебниците по старобългарски език не се закупуват и се ползват само от училищната библиотека.

Изготвил списъка: Елеонора Николова

  

Учебници за учебната 2019/2020 година

Предмет

Клас

Издателство

Година на издаване

Автори

Математика

VIII

Архимед

2017 г.

Здравка Паскалева, Мая Алашка, Пламен Паскалев, Райна Алашка

Математика

IX

,,Архимед 2” ЕООД

2018 г.

Мая Алашка, Райна Алашка, Георги Иванов

Математика

X

,,Архимед 2” ЕООД

2019 г.

Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

Математика – първо равнище

XI

Архимед

2013 г.

Георги Паскалев, Здравка Паскалева

Математика – първо равнище

XII

Архимед

2013 г.

Георги Паскалев, Здравка Паскалева

Информационни технологии

VIII

Анубис

2017 г.

Иванка Зангочева, Елена Димитрова, Владимир Петров, Явор Никифоров

Информационни технологии

IX

,,Домино” ЕООД

2018 г.

Иван Първанов, Людмил Бонев

Информационни технологии

X

,,Домино” ЕООД

2019 г.

Иван Първанов, Людмил Бонев

 


УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕТО

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

 

КЛАС /ПАРАЛЕЛКА/

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

/УЧЕБНИК И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА/

АВТОРИ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА НА ИЗДАВАНЕ

5а = БЕЛ

История и цивилизации /печатно издание с електронен вариант/

Теодор Леков Диляна Ботева Боянова Александър Николов Мария Босева

„Просвета София” АД

2016

5б= М+ИИ

История и цивилизации /печатно издание с електронен вариант/

Теодор Леков Диляна Ботева Боянова Александър Николов Мария Босева

„Просвета София” АД

2016

5в = Х

История и цивилизации /печатно издание с електронен вариант/

Теодор Леков Диляна Ботева Боянова Александър Николов Мария Босева

„Просвета София” АД

2016

5а,б,в

Тетрадка по история и цивилизации за 5. клас

Мария Босева

„Просвета София” АД

2016

6 а,б,в

История и цивилизации за 6. Клас /печатно издание с електронен вариант/

Пламен Павлов Александър Николов Райна Гаврилова Мария Босева

„Просвета-София” АД

2017

6 а,б,в

Тетрадка по история и цивилизации за 6. клас

Мария Босева

„Просвета-София” АД

2017

7 а,б,в,г,д

История и цивилизации за 7. Клас /печатно издание с електронен вариант/

Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Михаил Груев, Мария Босева

„Просвета-София” АД

2018

7 а,б,в,г,д

Тетрадка по история и цивилизации за 7. клас

Мария Босева

„Просвета-София” АД

2018

8а,б = БЕЛ+АЕ

-

-

-

-

8в = БЕЛ+НЕ

-

-

-

-

8г – Съдебен служител +АЕ

-

-

-

-

8д = Общ. науки (История) + АЕ

-

-

-

-

8е = Общ. науки (География) + НЕ

-

-

-

-

8ж = Танцьор (разширен АЕ)

История и цивилизации за  8. Клас /печатно издание с електронен вариант/          

Борислав Гаврилов, Кирил Славчев, Бистра Стоименова

„Просвета-София” АД

2017

8з = Музика (разширен АЕ)

История и цивилизации за 8. Клас /печатно издание с електронен вариант/

Борислав Гаврилов, Кирил Славчев, Бистра Стоименова

„Просвета-София” АД

2017

8и = Изобр. изкуство + АЕ

-

-

-

-

9 а,б,в = БЕЛ+АЕ

История и цивилизации за  8. Клас /печатно издание с електронен вариант/

и

История и цивилизации за 9. клас

Борислав Гаврилов, Кирил Славчев, Бистра Стоименова;

 

Михаил Груев, Борис Стоянов, Кирил Славчев, Явор Сидеров

„Просвета-София” АД

 

„Просвета-София” АД

2017

 

 

2018

9г = БЕЛ+НЕ

История и цивилизации за  8. Клас /печатно издание с електронен вариант/

и

История и цивилизации за 9. клас

- Борислав Гаврилов, Кирил Славчев, Бистра Стоименова;

 

Михаил Груев, Борис Стоянов, Кирил Славчев, Явор Сидеров

„Просвета-София” АД

 

„Просвета-София” АД

2017

 

 

2018

9д = Общ. науки (История) + АЕ

История и цивилизации за  8. Клас /печатно издание с електронен вариант/

и

История и цивилизации за 9. клас

Борислав Гаврилов, Кирил Славчев, Бистра Стоименова;

 

Михаил Груев, Борис Стоянов, Кирил Славчев, Явор Сидеров

„Просвета-София” АД

 

„Просвета-София” АД

2017

 

 

2018

9е = Общ. науки (География) + НЕ

История и цивилизации за  8. Клас /печатно издание с електронен вариант/

и

История и цивилизации за 9. клас

Борислав Гаврилов, Кирил Славчев, Бистра Стоименова;

 

Михаил Груев, Борис Стоянов, Кирил Славчев, Явор Сидеров

„Просвета-София” АД

 

„Просвета-София” АД

2017

 

 

2018

9ж = Танцьор (разширен АЕ)

История и цивилизации за 9. клас

Михаил Груев, Борис Стоянов, Кирил Славчев, Явор Сидеров

„Просвета-София” АД

2018

9з = Музика (разширен АЕ)

История и цивилизации за 9. клас

Михаил Груев, Борис Стоянов, Кирил Славчев, Явор Сидеров

„Просвета-София” АД

2018

9и = Изобр. изкуство + АЕ

История и цивилизации за  8. Клас /печатно издание с електронен вариант/

и

История и цивилизации за 9. клас-

Борислав Гаврилов, Кирил Славчев, Бистра Стоименова;

 

Михаил Груев, Борис Стоянов, Кирил Славчев, Явор Сидеров -

„Просвета-София” АД

 

„Просвета-София” АД

2017

 

 

2018

10 а,б,в = БЕЛ+АЕ

История и цивилизация за 10.  клас

Диляна Ботева, Пламен Митев, Иван Тютюнджиев и др.

Булвест 2000

2019

10г = БЕЛ+НЕ

История и цивилизация за 10.  клас

Диляна Ботева, Пламен Митев, Иван Тютюнджиев и др.

 

Булвест 2000

2019

10д = Общ. науки (История) + АЕ

История и цивилизация за 10.  клас

Диляна Ботева, Пламен Митев, Иван Тютюнджиев и др.

 

Булвест 2000

2019

10е = Общ. науки (География) + НЕ

История и цивилизация за 10.  клас

Диляна Ботева, Пламен Митев, Иван Тютюнджиев и др.

 

Булвест 2000

2019

10ж = Танцьор (разширен АЕ)

История и цивилизация за 10.  клас

Диляна Ботева, Пламен Митев, Иван Тютюнджиев и др.

 

Булвест 2000

2019

10з = Музика (разширен АЕ)

История и цивилизация за 10.  клас

Диляна Ботева, Пламен Митев, Иван Тютюнджиев и др.

 

Булвест 2000

2019

10и = Изобр. изкуство + АЕ

История и цивилизация за 10.  клас

Диляна Ботева, Пламен Митев, Иван Тютюнджиев и др.

 

 Булвест 2000

2019

11а

История и цивилизация, ЗП и ПП – 10 клас

Г. Марков и колектив

„Просвета-София” АД

2012

11б

История и цивилизация, ЗП и ПП – 10 клас

Г. Марков и колектив

„Просвета-София” АД

2012

11в

История и цивилизация, ЗП и ПП – 10 клас

Г. Марков и колектив

„Просвета-София” АД

2012

11г

История и цивилизация, ЗП и ПП – 10 клас

Г. Марков и колектив

„Просвета-София” АД

2012

11д

История и цивилизация, ЗП и ПП – 10 клас

Г. Марков и колектив

„Просвета-София” АД

2012

11е

История и цивилизация, ЗП и ПП – 10 клас

Г. Марков и колектив

„Просвета-София” АД

2012

11ж

История и цивилизация, ЗП – 11 клас

В. Гюзелев и колектив

„Просвета-София” АД

2012

11з

История и цивилизация, ЗП -  11 клас

В. Гюзелев и колектив

„Просвета-София” АД

2012

11и

История и цивилизация, ЗП и ПП – 10 клас

Г. Марков и колектив

„Просвета-София” АД

2012

11к

История и цивилизация, ЗП -  11 клас

В. Гюзелев и колектив

„Просвета-София” АД

2012

12а

История и цивилизация, ЗП – 11 клас

В. Гюзелев и колектив

„Просвета-София” АД

2012

12б

История и цивилизация, ЗП – 11 клас

В. Гюзелев и колектив

„Просвета-София” АД

2012

12в

История и цивилизация, ЗП – 11 клас

В. Гюзелев и колектив

„Просвета-София” АД

2012

12г

История и цивилизация, ЗП – 11 клас

В. Гюзелев и колектив

„Просвета-София” АД

2012

12д

История и цивилизация, ЗП – 11 клас

В. Гюзелев и колектив

„Просвета-София” АД

2012

12е

История и цивилизация, ЗП – 11 клас

В. Гюзелев и колектив

„Просвета-София” АД

2012

12ж

-

-

-

-

12з

История и цивилизация, ЗП -  11 клас

В. Гюзелев и колектив

„Просвета-София” АД

2012

12 и

История и цивилизация, ЗП -  11 клас

В. Гюзелев и колектив

„Просвета-София” АД

2012

12 к

-

-

-

-

 

Изготвил: Ивелина Николаева


ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ”

 

КЛАС /ПАРАЛЕЛКА/

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

/УЧЕБНИК И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА/

АВТОРИ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА НА ИЗДАВАНЕ

 

 

 

 

 

8 а, б = БЕЛ+АЕ

Философия

/Печатно издание с електронен вариант/

Галя Герчева-Нестерова,

Райна Димитрова,

Бойчо Бойчев,

Румяна Тултукова

СД „Педагог 6“

2017

8 в = БЕЛ+НЕ

Философия

/Печатно издание с електронен вариант/

Галя Герчева-Нестерова,

Райна Димитрова,

Бойчо Бойчев,

Румяна Тултукова

СД „Педагог 6“

2017

8 г – Съдебен служител +АЕ

Философия

/Печатно издание с електронен вариант/

Галя Герчева-Нестерова,

Райна Димитрова,

Бойчо Бойчев,

Румяна Тултукова

СД „Педагог 6“

2017

8 д = Общ. науки (История) + АЕ

Философия

/Печатно издание с електронен вариант/

Галя Герчева-Нестерова,

Райна Димитрова,

Бойчо Бойчев,

Румяна Тултукова

СД „Педагог 6“

2017

8 е = Общ. науки (География) + НЕ

Философия

/Печатно издание с електронен вариант/

Галя Герчева-Нестерова,

Райна Димитрова,

Бойчо Бойчев,

Румяна Тултукова

СД „Педагог 6“

2017

8 ж = Танцьор (разширен АЕ)

Философия

/Печатно издание с електронен вариант/

Галя Герчева-Нестерова,

Райна Димитрова,

Бойчо Бойчев,

Румяна Тултукова

СД „Педагог 6“

2017

8 з = Музика (разширен АЕ)

Философия

/Печатно издание с електронен вариант/

Галя Герчева-Нестерова,

Райна Димитрова,

Бойчо Бойчев,

Румяна Тултукова

СД „Педагог 6“

2017

8 и = Изобр. изкуство + АЕ

Философия

/Печатно издание с електронен вариант/

Галя Герчева-Нестерова,

Райна Димитрова,

Бойчо Бойчев,

Румяна Тултукова

СД „Педагог 6“

2017

9 а, б, в = БЕЛ+АЕ

Философия

/Печатно издание с електронен вариант/

Галя Герчева-Нестерова,

Райна Димитрова,

Бойчо Бойчев,

Румяна Тултукова

СД „Педагог 6“

2018

9 г = БЕЛ+НЕ

Философия

/Печатно издание с електронен вариант/

Галя Герчева-Нестерова,

Райна Димитрова,

Бойчо Бойчев,

Румяна Тултукова

СД „Педагог 6“

2018

9 д = Общ. науки (История) + АЕ

Философия

/Печатно издание с електронен вариант/

Галя Герчева-Нестерова,

Райна Димитрова,

Бойчо Бойчев,

Румяна Тултукова

СД „Педагог 6“

2018

9 е = Общ. науки (География) + НЕ

Философия

/Печатно издание с електронен вариант/

Галя Герчева-Нестерова,

Райна Димитрова,

Бойчо Бойчев,

Румяна Тултукова

СД „Педагог 6“

2018

9 ж = Танцьор (разширен АЕ)

Философия

/Печатно издание с електронен вариант/

Галя Герчева-Нестерова,

Райна Димитрова,

Бойчо Бойчев,

Румяна Тултукова

СД „Педагог 6“

2018

9 з = Музика (разширен АЕ)

Философия

/Печатно издание с електронен вариант/

Галя Герчева-Нестерова,

Райна Димитрова,

Бойчо Бойчев,

Румяна Тултукова

СД „Педагог 6“

2018

9 и = Изобр. изкуство + АЕ

Философия

/Печатно издание с електронен вариант/

Галя Герчева-Нестерова,

Райна Димитрова,

Бойчо Бойчев,

Румяна Тултукова

СД „Педагог 6“

2018

10 а, б = БЕЛ+АЕ

Философия

/Печатно издание с електронен вариант/

Eвелина Варджийска и колектив

„Просвета - София“ АД

2019

10 в = БЕЛ+АЕ

Философия

/Печатно издание с електронен вариант/

Eвелина Варджийска и колектив

„Просвета - София“ АД

2019

10 г = БЕЛ+НЕ

Философия

/Печатно издание с електронен вариант/

Сергей Герджиков

И „Екстрем“

2019

10 д = Общ. науки (История) + АЕ

Философия

/Печатно издание с електронен вариант/

Eвелина Варджийска и колектив

„Просвета - София“ АД

2019

10 е = Общ. науки (География) + НЕ

Философия

/Печатно издание с електронен вариант/

Галя Герчева-Нестерова,

Райна Димитрова,

Бойчо Бойчев,

Румяна Тултукова

СД „Педагог 6“

2019

10 ж = Танцьор (разширен АЕ)

Философия

/Печатно издание с електронен вариант/

Галя Герчева-Нестерова,

Райна Димитрова,

Бойчо Бойчев,

Румяна Тултукова

СД „Педагог 6“

2019

10 з = Музика (разширен АЕ)

Философия

/Печатно издание с електронен вариант/

Галя Герчева-Нестерова,

Райна Димитрова,

Бойчо Бойчев,

Румяна Тултукова

СД „Педагог 6“

2019

10 и = Изобр. изкуство + АЕ

Философия

/Печатно издание с електронен вариант/

Сергей Герджиков

 

И „Екстрем“

2019

11 а

Философия, ЗП

 

Димитър Денков

Евелина Варджийска

„Просвета – София“ АД

2002

11 б

Философия, ЗП

 

Димитър Денков

Евелина Варджийска

„Просвета – София“ АД

2002

11 в

Философия, ЗП

 

Димитър Денков

Евелина Варджийска

„Просвета – София“ АД

2002

11 г

Философия, ЗП

 

Димитър Денков

Евелина Варджийска

„Просвета – София“ АД

2002

11 д

Философия, ЗП

 

Димитър Денков

Евелина Варджийска

„Просвета – София“ АД

2002

11 е

Философия, ЗП

 

Димитър Денков

Евелина Варджийска

„Просвета – София“ АД

2002

11 ж

Философия, ЗП

 

Димитър Денков

Евелина Варджийска

„Просвета – София“ АД

2002

11 з

Философия, ЗП

 

Димитър Денков

Евелина Варджийска

„Просвета – София“ АД

2002

11 и

Философия, ЗП

 

Димитър Денков

Евелина Варджийска

„Просвета – София“ АД

2002

12 а

Свят и личност, ЗП

М. Грекова и колектив

„Просвета-София” АД

2008

12 б

Свят и личност, ЗП

М. Грекова и колектив

„Просвета-София” АД

2008

12 в

Свят и личност, ЗП

М. Грекова и колектив

„Просвета-София” АД

2008

12 г

Свят и личност, ЗП

М. Грекова и колектив

„Просвета-София” АД

2008

12 д

Свят и личност, ЗП

М. Грекова и колектив

„Просвета-София” АД

2008

12 е

Свят и личност, ЗП

М. Грекова и колектив

„Просвета-София” АД

2008

12 ж

Свят и личност, ЗП

М. Грекова и колектив

„Просвета-София” АД

2008

12 з

Свят и личност, ЗП

М. Грекова и колектив

„Просвета-София” АД

2008

12 и

Свят и личност, ЗП

М. Грекова и колектив

„Просвета-София” АД

2008

12 к

Свят и личност, ЗП

М. Грекова и колектив

„Просвета-София” АД

2008

12 а

Философия /световни религии/, ПП

Ели Сярова

„Просвета-София” АД

2002

12 б

Философия /световни религии/, ПП

Ели Сярова

„Просвета-София” АД

2002

12 в

Философия /световни религии/, ПП

Ели Сярова

„Просвета-София” АД

2002

12 г

Философия /световни религии/, ПП

Ели Сярова

„Просвета-София” АД

2002

12 д

Философия /световни религии/, ПП

Ели Сярова

„Просвета-София” АД

2002

 

 


 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕТО

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

КЛАС /ПАРАЛЕЛКА/

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

/УЧЕБНИК И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА/

АВТОРИ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА НА ИЗДАВАНЕ

5а = БЕЛ

География и икономика /печатно издание с електронен вариант/

Антон Попов, Елисавета Константинова, Калинка Милкова, Даниела Ангелова, Ганчева, Жанина Здравкова

ИК „Анубис” ООД

2017

5б= М+ИИ

География и икономика /печатно издание с електронен вариант/

Антон Попов, Елисавета Константинова, Калинка Милкова, Даниела Ангелова, Ганчева, Жанина Здравкова

ИК „Анубис” ООД

2017

5в = Х

География и икономика /печатно издание с електронен вариант/

Антон Попов, Елисавета Константинова, Калинка Милкова, Даниела Ангелова, Ганчева, Жанина Здравкова

ИК „Анубис” ООД

2017

5 а,б,в

Учебна тетрадка по география и икономика за 5 клас

Антон Попов и колектив

Анубис ООД

2017г.

6 а,б,в

География и икономика /печатно издание с електронен вариант/

Учебна тетрадка по география и икономика за 6 клас

Марин Русев, Иванка Полименова, Цветелина Ценова, Ваня Сулеменко, Мариан Делчев, Адреяна Янкова

„Архимед 2” ЕООД

2017г.

7 а,б,в,г,д

География и икономика /печатно издание с електронен вариант/

Учебна тетрадка по география и икономика за 7 клас

Марин Русев, Цветелина Н Ценова, Гергана Иванова, Фикри Еллез, Иванка Полименова, Адреяна Янкова

"Архимед 2" ЕООД

2018г.

8а,б = БЕЛ+АЕ

-

-

-

-

8в = БЕЛ+НЕ

-

-

-

-

8г – Съдебен служител +АЕ

-

-

-

-

8д = Общ. науки (История) + АЕ

-

-

-

-

8е = Общ. науки (География) + НЕ

-

-

-

-

8ж = Танцьор (разширен АЕ)

География и икономика за 8 клас /печатно издание с електронен вариант/

Учебна тетрадка по география и икономика за 8 клас

Марин Русев, Иван Дреновски, Гергана Иванова, Станислав Полименов, Станчо Генчев, Анатолий Антов, Юлия Кьосева

„Архимед 2” ЕООД

2017г.

8з = Музика (разширен АЕ)

География и икономика за 8 клас/печатно издание с електронен вариант/

Учебна тетрадка по география и икономика за 8 клас

Марин Русев, Иван Дреновски, Гергана Иванова, Станислав Полименов, Станчо Генчев, Анатолий Антов, Юлия Кьосева

„Архимед 2” ЕООД

2017г.

8и = Изобр. изкуство + АЕ

-

-

-

-

9 а,б,в = БЕЛ+АЕ

География и икономика за 9 клас (за профилирано и професионално

образование с интензивно изучаване на чужд език) +

Работни листове по география и икономика за 8 клас (първа част за 9 клас при обучение с

интензивно изучаване на чужд език)

Антон Попов, Пламен Лаков, Климент Найденов, Екатерина Илиева, Свилен Стойчев

ИК „Анубис“ ООД

2018г.

9г = БЕЛ+НЕ

География и икономика за 9 клас (за профилирано и професионално

образование с интензивно изучаване на чужд език)

Работни листове по география и икономика за 8 клас (първа част за 9 клас при обучение с

интензивно изучаване на чужд език)

Антон Попов, Пламен Лаков, Климент Найденов, Екатерина Илиева, Свилен Стойчев

ИК „Анубис“ ООД

2018г.

9д = Общ. науки (История) + АЕ

География и икономика за 9 клас (за профилирано и професионално

образование с интензивно изучаване на чужд език)

Работни листове по география и икономика за 8 клас (първа част за 9 клас при обучение с

интензивно изучаване на чужд език)

Антон Попов, Пламен Лаков, Климент Найденов, Екатерина Илиева, Свилен Стойчев

ИК „Анубис“ ООД

2018г.

9е = Общ. науки (География) + НЕ

География и икономика за 9 клас (за профилирано и професионално

образование с интензивно изучаване на чужд език)

Работни листове по география и икономика за 8 клас (първа част за 9 клас при обучение с

интензивно изучаване на чужд език)

Антон Попов, Пламен Лаков, Климент Найденов, Екатерина Илиева, Свилен Стойчев

ИК „Анубис“ ООД

2018г.

9ж = Танцьор (разширен АЕ)

География и икономика за 9 клас (втора част за 9 клас при обучение с

интензивно изучаване на чужд език)

Работни листове по география и икономика за 9 клас

Антон Попов, Пламен Лаков, Климент Найденов, Екатерина Илиева, Свилен Стойчев

ИК „Анубис“ ООД

2018г.

9з = Музика (разширен АЕ)

География и икономика за 9 клас (втора част за 9 клас при обучение с

интензивно изучаване на чужд език)

Работни листове по география и икономика за 9 клас

Антон Попов, Пламен Лаков, Климент Найденов, Екатерина Илиева, Свилен Стойчев

ИК „Анубис“ ООД

2018г.

9и = Изобр. изкуство + АЕ

География и икономика за 9 клас (за профилирано и професионално

образование с интензивно изучаване на чужд език)

Работни листове по география и икономика за 8 клас (първа част за 9 клас при обучение с

интензивно изучаване на чужд език)

Антон Попов, Пламен Лаков, Климент Найденов, Екатерина Илиева, Свилен Стойчев

ИК „Анубис“ ООД

2018г.

10 а,б = БЕЛ+АЕ

География и икономика за 10 клас /печатно издание с електронен вариант/

 

Стела Дерменджиева,

Петя Събева, Николай Попов,

Косьо Стойчев, Нели Гетова, Цветелина Пейкова

,,Просвета-София” АД

2019г.

10 в = БЕЛ+АЕ

География и икономика за 10 клас /печатно издание с електронен вариант/

 

Стела Дерменджиева,

Петя Събева, Николай Попов,

Косьо Стойчев, Нели Гетова, Цветелина Пейкова

,,Просвета-София” АД

2019г.

10г = БЕЛ+НЕ

География и икономика за 10 клас /печатно издание с електронен вариант/

 

Стела Дерменджиева,

Петя Събева, Николай Попов,

Косьо Стойчев, Нели Гетова, Цветелина Пейкова

,,Просвета-София” АД

2019г.

10д = Общ. науки (История) + АЕ

География и икономика за 10 клас /печатно издание с електронен вариант/

 

Стела Дерменджиева,

Петя Събева, Николай Попов,

Косьо Стойчев, Нели Гетова, Цветелина Пейкова

,,Просвета-София” АД

2019г.

10е = Общ. науки (География) + НЕ

География и икономика за 10 клас /печатно издание с електронен вариант/

 

Стела Дерменджиева,

Петя Събева, Николай Попов,

Косьо Стойчев, Нели Гетова, Цветелина Пейкова

,,Просвета-София” АД

2019г.

10ж = Танцьор
 (разширен АЕ)

География и икономика за 10 клас /печатно издание с електронен вариант/

 

Стела Дерменджиева,

Петя Събева, Николай Попов,

Косьо Стойчев, Нели Гетова, Цветелина Пейкова

,,Просвета-София” АД

2019г.

10ж = Танцьор (разширен АЕ)

      учебник по Икономика

 

 Антоанета Войкова,

 Иво Манчев.

 
Клет България ООД  

10з = Музика (разширен АЕ)

География и икономика за 10 клас /печатно издание с електронен вариант/

 

Стела Дерменджиева,

Петя Събева, Николай Попов,

Косьо Стойчев, Нели Гетова, Цветелина Пейкова

,,Просвета-София” АД

2019г.

10и = Изобр. изкуство + АЕ

География и икономика за 10 клас /печатно издание с електронен вариант/

 

Стела Дерменджиева,

Петя Събева, Николай Попов,

Косьо Стойчев, Нели Гетова, Цветелина Пейкова

,,Просвета-София” АД

2019г.

11а

География и икономика, ЗП – 10 клас

Р. Пенин и колектив

„Булвест 2000” ООД

2012

11б

География и икономика, ЗП – 10 клас

Р. Пенин и колектив

„Булвест 2000” ООД

2012

11в

География и икономика, ЗП – 10 клас

Р. Пенин и колектив

„Булвест 2000” ООД

2012

11г

География и икономика, ЗП – 10 клас

Р. Пенин и колектив

„Булвест 2000” ООД

2012

11д

География и икономика, ЗП – 10 клас

Р. Пенин и колектив

„Булвест 2000” ООД

2012

11е

География и икономика, ЗП – 10 клас

Р. Пенин и колектив

„Булвест 2000” ООД

2012

11ж

География и икономика, ЗП – 10 клас

Р. Пенин и колектив

„Булвест 2000” ООД

2012

11з

-

-

-

-

11и

География и икономика, ЗП – 10 клас

Р. Пенин и колектив

„Булвест 2000” ООД

2012

12а

География и икономика, ЗП – 10 клас

Р. Пенин и колектив

„Булвест 2000” ООД

2012

12б

География и икономика, ЗП – 10 клас

Р. Пенин и колектив

„Булвест 2000” ООД

2012

12в

География и икономика, ЗП – 10 клас

Р. Пенин и колектив

„Булвест 2000” ООД

2012

12г

География и икономика, ЗП – 10 клас

Р. Пенин и колектив

„Булвест 2000” ООД

2012

12д

География и икономика, ЗП – 10 клас

Р. Пенин и колектив

„Булвест 2000” ООД

2012

12е

География и икономика, ЗП – 10 клас

Р. Пенин и колектив

„Булвест 2000” ООД

2012

12ж

-

-

-

-

12з

-

-

-

-

12и

География и икономика, ЗП – 10 клас

Р. Пенин и колектив

„Булвест 2000” ООД

2012

12к

-

-

-

-

 

Изготвил: Ивелина Николаева


 

 

 

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ

УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

 

 

Клас

Учебен предмет

Автор

Издателство

Година на издаване

 

Химия и опазване на околната среда

 

 

 

8 Ж,З

 

Химия и опазване на околната среда за

 8-ми клас   Задължителна подготовка

/първа част за 9 клас  при обучение с интензивно изучаване на чужд език/       

Митка Павлова

 

„Педагог-6“

 

2017-2018

 

9 А,Б,В,Г,Д,Е,И

-Химия и опазване на околната среда за 8-ми клас   

/първа част за 9 клас  при обучение с интензивно изучаване на чужд език/

 

-Втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език   

Митка Павлова

 

„Педагог-6“

 

2018-2019

9 Ж,З

 

Химия и опазване на околната среда

Втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Митка Павлова

 

„Педагог-6“

 

2018-2019

10А,Б,В,Г,Д,Е, Ж,З,И

Химия и опазване на околната среда за 10-ти клас- Задължителна подготовка

Митка Павлова

„Педагог-6“

2019

11 А,Б,В,Г,Д,Е,И

Химия и опазване на околната среда за 10-ти клас-   Задължителна подготовка

Георги Близнаков

„Анубис“

2001-2017

 

Физика и астрономия

 

 

 

8 Ж,З

 

               Физика и астрономия  за 

                       8 клас     ЗП

М.Максимов

КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД

2017

9 А,Б,В,Г,Д,Е,И

Физика и астрономия за 9 клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език (печатно издание с електронен вариант) Задължителна подготовка

Максим Максимов и Ивелина Димитрова

КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД

 

2018

9 Ж,З

Физика и астрономия за 9 клас/втора част на учебника за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд Задължителна подготовка

Максим Максимов и Ивелина Димитрова

КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД

 

2018

 

10 А,Б,В,Г,Д,Е,,Ж,З,И

Физика и астрономия за  10 клас Задължителна подготовка

М.Максимов

 Ивелина Димитрова

 

КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД

2019

11А,Б,В,Г,Д,Е,И

11Ж,З

 

 

               Физика и астрономия за 

                     10 клас  - ЗП

М.Максимов

Г.Христакудис

„Булвест 2000“

2001-2017

12А,Б,В,Г,Д,Е

    Физика и астрономия за  10 клас -    ЗП

М.Максимов

Г.Христакудис

„Булвест 2000“

2001-2017

 

    Биология и здравно образование
 

   

   8Ж,З

 

Биология и здравно образование за 8 клас ЗП-Iчаст

Владимир

Овчаров и колектив

 

„Булвест 2000“

 

 

2018

9А,Б,В,Г,Д,Е,И

Биология и здравно образование за 9 клас за профилирано и професионално образование при интензивно изучаване на чужд език  

Владимир Овчаров и колектив

„Булвест 2000“

 

2018

9 Ж,З

Биология и здравно образование

при обучение с интензивно изучаване  на чужд език -IIчаст

Владимир Овчаров и колектив

„Булвест 2000“

 

2018

10А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З,И

Биология и здравно образование за 10 клас ЗП

Владимир Овчаров

Камелия Йотовска

„Булвест 2000“

 

2019

11А,Б,В,Г,Д,Е,И

Биология и здравно образование за 10 клас ЗП

Мария Шишньова и колектив

«Анубис»

2013-2017

 


 

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

Английски език

Клас

Учебник

Автори

Издателство

Година

5 а, б, в

Life beat for Bulgaria for the 5th grade

Ingrid Freebain,Jonathan Bygrave

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО”

2017

6 а, б, в, г, д

Life beat for Bulgaria for the 6th grade

Ingrid Freebain,Jonathan Bygrave

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО”

2017

7 а, б, в, г, д

Life beat for Bulgaria for the 7th grade

Ingrid Freebain,Jonathan Bygrave

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО”

2017

8 a, б, в, г, д, и

Focus A1, A2, B1.1

Patricia Reilly, Marta Uminska

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО”

2017

8 ж, з

Focus for Bulgaria

(parts 1, 2)

Patricia Reilly, Marta Uminska

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО”

2017

8 е

Focus for Bulgaria

parts 1

Patricia Reilly, Marta Uminska

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО”

2017

9 а, б, в, д, и

Focus B1 Part 1

Patricia Reilly, Marta Uminska

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО”

2017

9 ж, з

Focus B1.1

Patricia Reilly, Marta Uminska

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО”

2017

9 е, г

Focus А 1

Patricia Reilly, Marta Uminska

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО”

2017

10а, б, в, д

Focus B1 Part 2

Patricia Reilly, Marta Uminska

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО”

2017

10 ж, з, и

Focus B1 Part 1

Patricia Reilly, Marta Uminska

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО”

2017

10 е (втори ЧЕ)

Focus B1.1

Patricia Reilly, Marta Uminska

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО”

2017

10 г (втори ЧЕ)

Focus А1

Patricia Reilly, Marta Uminska

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО”

2017

11 а

New Success- Intermediate

Jeremy Day, John Bateler

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО”

2017

11 б, в, г, д, и

Opportunities for Bulgaria -C1

Stuart McKinlay, Bob Hastings

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО”

2007

11 ж, з

Focus B1.1

Patricia Reilly, Marta Uminska

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО”

2017

11 е (втори ЧЕ)

New Success- Intermediate

Jeremy Day, John Bateler

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО”

2017

12 a, б, г, д, и

Opportunities for Bulgaria -C1

Stuart McKinlay, Bob Hastings

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО”

2007

12 в, е, ж, з, к

New Success- Intermediate

Jeremy Day, John Bateler

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО”

2017

 


 

Учебници по немски език за 2019-2020 учебна година

 

 

Клас

Название на учебника

Название на учебно пособие

Издателство и година

Име на автора

/колектива/

8 г,е

Menschen A1,A2,B1/1

Kursbuch

“Hueber”, 2015

Julia Braun-Podeschwa

Charlotte Habersack

Angela Pude

8 г,е

Menschen A1,A2,B1/1

Arbeitsbuch

“Hueber”, 2015

Julia Braun-Podeschwa

Charlotte Habersack

Angela Pude

9 и клас

II чужд език

Schritte international neu A1/1

Kursbuch/Arbeitsbuch

”Hueber”, 2017 г.

Daniela Niebisch

Sylvette Penning-Hiemstra

Franz Specht

9 е,г клас

I чужд език

Aspekte junior für Bulgarien B1 Band1

Kursbuch

“Klett”, 2018 г.

Ute Koithan

Helen Schmitz

Tanja Sieber

Ralf Sonntag

9 е,г клас

I чужд език

Aspekte junior für Bulgarien B1 Band1

Arbeitsbuch

“Klett”, 2018 г.

Ute Koithan

Helen Schmitz

Tanja Sieber

Ralf Sonntag

10 а,д,и

II чужд език

Schritte international neu

A1/2

Kursbuch/Arbeitsbuch

“Hueber”, 2017 г.

Daniela Niebisch

Sylvette Pfennig-Hiemstra

Franz Specht

10 е,г

I чужд език

Aspekte junior fὒr

Bulgarien B1 Band2

Kursbuch

“Klett”, 2018 г.

Ute Koithan

Helen Schmitz

Tanja Sieber

Ralf Sonntag

10 е,г

I чужд език

Aspekte junior fὒr Bulgarien B1 Band2

Arbeitsbuch

“Klett”, 2018 г.

Ute Koithan

Helen Schmitz

Tanja Sieber

Ralf Sonntag

11 a, е,

I чужд език

Ausblick 2

Kursbuch

“Hueber”, 2015 г.

Anni Fischer-Mitziviris

11 a, е,

I чужд език

Ausblick 2

Arbeitsbuch

“Hueber”, 2015 г.

Anni Fischer-Mitziviris

11 г,д,

II чужд език

Schritte international neu A1/2,A2/1

Kursbuch/Arbeitsbuch

”Hueber”, 2017 г.

Daniela Niebisch

Sylvette Penning-Hiemstra

Franz Specht

12 в,е

I чужд език

Ausblick 3

Kursbuch

“Hueber”, 2015 г.

Anni Fischer-Mitziviris

12 в,е

I чужд език

Ausblick 3

Arbeitsbuch

“Hueber”, 2015 г.

Anni Fischer-Mitziviris

12а,б, г,д,

II чужд език

Schritte international neu A1/2,A2/1

Kursbuch/Arbeitsbuch

”Hueber”, 2017 г.

Daniela Niebisch

Sylvette Penning-Hiemstra

Franz Specht

 


 

 

Учебници по френски език за 2019-2020 учебна година

Френски език - II чужд език
 

 

КЛАС

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

АВТОРИ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА НА ОДОБРЕНИЕ

Х

ФЕ  VITE Partie 1

В.Любомирова

Клет

2018

 

ХІ

ФЕ  RALLYE 2

Р.ЦАНЕВА

Л.ГЕОРГИЕВА

ПРОСВЕТА

2017

 

 


 

Учебници по руски език за 2019/ 2020 учебна година

 

Руски език-  II  чужд език

 

Клас

Учебен предмет

Учебник

Автори

Издателство

Год. на  одобр.

V

Руски език

„ Матрешка“   за 5 клас

/учебник+ уч. тетрадка/

 

Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Христина Грозданова

„ Просвета-София“ АД

2017

VI

Руски език

„ Матрешка“   за 6 клас /учебник+ уч. тетрадка/

Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, Олга Чубанова

„ Просвета-София“ АД

2017

   VII      

 

Руски език

 

„ Матрешка“   за 7 клас /учебник+ уч. тетрадка/

Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, Олга Чубанова

„ Просвета-София“ АД

2018

IX

Руски език

 

„ Успех“ А2

( А1- А2) /учебник+ уч. тетрадка/

Татяна Ненкова

„ Велес“ ООД

2017

X

Руски език

„ Привет“ А1.2

Антония Радкова,Николина Нечаева

„ Просвета“

2018

XI

Руски език

„ Горизонт“ 2

/учебник+ уч. тетрадка/

Татяна Ненкова

„ Велес” ООД

2011

XII а, ж

Руски език

„ Горизонт“ 2

/учебник+ уч. тетрадка/

Татяна Ненкова

„ Велес” ООД

2012

XII з

Руски език

„ Горизонт“ 3

/учебник+ уч. тетрадка/

Татяна Ненкова

„ Велес” ООД

2013

 

 


Учебници по италиански език за 2019-2020 учебна година

Италиански език - II чужд език

Клас

Учебен предмет

Учебник

Ниво

Автори

Издателство

Година на одобр.

IX

Италиански език

Nuovo Progetto Italiano

 

A1

Т.Марин

С.Манйели

„Едюкейшънъл

Център“ ЕООД

2018

X

Италиански език

Nuovo Progetto Italiano

 

A2

Т.Марин

С.Манйели

„Едюкейшънъл

Център“ ЕООД

2018

XI

Италиански език

Nuovo Progetto Italiano

 

B1

Т.Марин

С.Манйели

„Едюкейшънъл

Център“ ЕООД

2018

XII

Италиански език

Nuovo Progetto Italiano

 

B2

Т.Марин

С.Манйели

„Едюкейшънъл

Център“ ЕООД

2018

 

 


 

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ПО МУЗИКА- ЗП, 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

8 КЛАС 

МУЗИКА ЗА 8 КЛАС, ИЗДАТЕЛСТВО „АНУБИС“, Я. РУСКОВА И КОЛЕКТИВ 

 

9 КЛАС  

МУЗИКА ЗА 9 КЛАС, ИЗДАТЕЛСТВО „АНУБИС“, Я. РУСКОВА И КОЛЕКТИВ 

 

10 КЛАС 

МУЗИКА ЗА 10 КЛАС, ИЗДАТЕЛСТВО „ПРОСВЕТА“, Л. ПЕЙЧЕВА И КОЛЕКТИВ 

 

 

 


 

Списък на учебниците по изобразително изкуство   

                                       за осми, девети и десети клас – ЗП за 2019/2020 учебна година

 

-         VІІІ клас: издателство „Анубис”, Огнян Занков и колектив;

 

-         ІХ  клас:  издателство „Просвета”, Петер Цанев и колектив;

 

-         Х   клас: издателство „Просвета”, Петер Цанев и колектив;