Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
 
Изобразително изкуство
 

                               Румяна Василева Иванова

 

Учител по „История на изкуството” в НГХНИ „Константин Преславски” от 1998 г., изкуствовед.

Родена във Варна. Завършва висше образование във ВПУ „Кирил и Методий” - Велико Търново, катедра „Изобразително изкуство”, специалност „Графика”. Завършва второ висше образование в Националната художествена академия - София, специалност „Изкуствознание”.

Участва в редица национални, зонални и окръжни художествени изложби. Нейни графики са притежание на Националната художествена галерия - София, държавни институти и ведомства, частни лица.

Автор е на изкуствоведски изследвания, учебник по „Изобразително изкуство” за VI клас, монографични публикации, каталози за международни симпозиуми (по медалиерно изкуство, по скулптура и др.), и изложби, както и на над 200 публикувани изкуствоведски статии в специализирани издания и в средства за масова информация. Има активна дейност в откривания на национални, юбилейни и индивидуални художествени изложби. 

Автор е на книгата „Кирил Шиваров и Варна - творби на скулптора в родния му град” (издателство „Славена”, 2004 г.).

Творческата и научната дейност на г-жа Иванова е отразена в „Енциклопедия на българското изобразително изкуство” (БАН, том І, стр. 350). Член-основател и председател на Фонд „Подпомагане на изкуството във Варна”. Реализира изкуствоведски проекти в Градска художествена галерия „Б. Георгиев” – Варна.