Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти


  Физическо възпитание и спорт

 

   

Румяна Филипова Димитрова

 

 

Завършила ВИФ "Г.Димитров"
Старши учител в НГХНИ.
Работи в гимназия от 1996г.