Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти

 Катедра музика

     

Радостина Манева Ангелова

 

Учител по народно пеене и диригент на представителния народен хор на НГХНИ „Константин Преславски” от 2001 г.

          Завършила Средно музикално училище ,,Филип Кутев” - гр. Котел със специалност „Народно пеене” и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - гр. Пловдив със специалности ,,Ръководство на народни състави” (магистърска степен) и ,,Преподавател по народно пеене”.

Работила е като преподавател по народно пеене в СМУ,,Ф. Кутев”, гр. Котел и в НУ,,Иван Вазов” - гр. Дългопол. От 2001 г. е учител по народно пеене в НГХНИ ,,Константин Преславски” - Варна, а от 2004 г. и диригент на Представителен народен хор към гимназията.

Притежава IV професионално-квалификационна степен oт ДИПКУ,,Д-р Петър Берон” - Варна.

През 2006 и 2009 г. е наградена от ръководството на НГХНИ ,,За високи постижения и за издигане авторитета на гимназията на национално ниво”.

Носител на почетно отличие ,,Неофит Рилски” на Министерството на образованието 2010 г. - за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета.

Носител на награда ,,Варна” 2012 г. за творческия й подход, за престижните награди от национални и международни конкурси на ръководените от нея състави и за популяризиране успехите на гимназията.

Диплом за високи художествени постижения и доказани педагогически качества в обучението на деца с изявени дарби, успешно представили се на трети музикален фестивал Фолклорен изгрев гр. Варна. 2012 г.