Катедри

 

Златен почетен знак "За заслуги към Варна" е присъден на Г-жа Валентина Крачунова

директор на
Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства

"Константин преславски"
  -
Варна