Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
     

  

       Михаил Георгиев Райчев

        учител по математика и информатика

 

Роден съм в град Варна.


Образование:

Възпитаник на МГ“Д-р П.Берон“- Варна.

ШУ „Епископ Константин Преславски”
Специалност: Математика и информатика;
Квалификация: Математик, учител по математика и информатика

ИУ Варна
Специалност: Банково дело;
Квалификация:
"Банкер икономист"

От 1999год. учител по математика и информатика в НГХНИ "Константин Преславски"