Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти

      Катедра музика
 

Евгения Иванова Великова – Истаткова

 

     

Учител по задължително пиано, музика, а през някои от годините - по солфеж и начална хармония и анализ на музиката. Работи в НГХНИ „Константин Преславски” от 2000 година.

Завършила e Национално училище по изкуствата „Добри Христов” гр. Варна – специалност пиано.

От 1976 до 1980 година учи в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство в град Пловдив, където придобива магистърска степен по специалността „Музикална педагогика”. Има над 30 години педагогически стаж и V професионално-квалификационна степен.

Учениците й са едни от първенците по добри взаимотношения в гимназията, с награда „Най-толерантен клас” – резултат от богатия й опит като класен ръководител.