Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти

 Катедра музика

 

Галин Събев Ганчев

 

Учител по тамбура в НГХНИ „Константин Преславски” от 2011 г.

Роден през 1986 г. Възпитаник на нашата гимназия - профил Музика със специален предмет Тамбура. Дипломира се в АМТИИ гр.Пловдив със специалност „Педагогика на обучението по музика”.