Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти

 Катедра музика

 

                                                                             

Дарина Антониева Докторова

 

Учител по музика и задължително пиано в Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски”, гр. Варна от 2007 г. Класен ръководител на първия випуск от профил „Изкуства – Музика” със срок на обучение V–XII клас. От 2010 г. е главен учител по музика и председател на методическото обединение на учителите по музика.

Родена в гр. Благоевград. Завършва музикална педагогика в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, гр. Пловдив през 1988 г. Оттогава работи в системата на образованието на град Варна. През 1996 г. придобива втора професионално-квалификационна степен от ДИПКУ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна. Успешно завършва следните курсове:

v „Работа по проекти”, НПЦ, Регионален център – Варна, 2006 г.;

v „Работа с деца със специални образователни потребности”, фондация Европартньори 2007 г.;

v „Инструктор на базови и специфични компютърни умения за обучение на учители по „Изобразително изкуство“ и „Музика“, БАН, 2005 г.;

v „Изследователската дейност на учителя”, ДИУУ, гр. София, 2013 г.

Интересите й са в областта на музикалното образование в България. Усеща работата си като свое призвание.

През 2010 г. е удостоена с грамота от ръководството на гимназията за добри резултати в работата й като класен ръководител.