Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти


  Физическо възпитание и спорт

Бойко Боянов Боев.

 


Завършил ВИФ /Г.Димитров/-сега НСА - 1978 г.
Старши учител по ФВС.Втора ПКС.
Работи в гимназията от 1988 г.