+ Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
  Седмична програма
  Графици
  Ваканции и смени
 Дневно разписание
  НВО и ДЗИ
 Олимпиади/конкурси
 Спортен календар
 Стипендии
 Учебници
 Униформи
 Школи и курсове
  Школо.бг
 
 

На 25 септември в музикална работилница се срещнaха кралят на кологото – Кинг Аишоба и Аюуне Суле от Гана с ученици от музикалните паралелки на Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“. Сътрудничеството с младежка формация „Аморфа“ даде възможност да се пресекат българските и африканските културни традиции. Съвместните импровизации наситиха атмосферата с висок емоционален градус и доставиха автентична радост.

Музикантите от Гана продължиха своя културен диалог в час по реторика с 11в клас, споделяйки най–важните аспекти от африканската традиция, която те следват и необходимостта тя да открива свои съвременни рефлексии.